Ginekologia i położnictwo 3/3

Gynecology and Obstetrics 3/3

2026Z

Kod przedmiotu48SJ-GIP33
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz, Położnictwo i Ginekologia, t. 1-2, PZWL, 2017 2) Prof. dr hab. Michał Troszyński , Ćwiczenia położnicze. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, 1996 3) J. Dudenhausen; W. Pschyrembel, Ginekologia praktyczna i operacje położnicze., PZWL, 2013 4) ---, Uroginekologia - algorytmy postępowania terapeutycznego, wyd. ECHO Kompendium, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi