Histologia z cytofizjologią i embriologią 1/2

Histology with cytolophisiology and embryology 1/2

2021Z

Kod przedmiotu48SJ-HCE12
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia człowieka
Wymagania wstępneWiedza podstawowa z anatomii człowieka, embriologii, fizjologii i biologii komórki
Opis ćwiczeń
Opis wykładówytoszkielet. Połączenia międzykomórkowe. Cząsteczki adhezyjne. Macierz zewnątrzkomórkowa.Tkanka łączna szkieletowa. Kostnienie. Tkanka nerwowa.Tkanka mięśniowa. Układ krwionośny i układ oddechowy. ,ĆWICZENIA:Struktura i dynamika błon biologicznych. Transport przez błony. Transport pęcherzykowy: endocytoza i egzocytoza. Receptory błonowe i wewnątrzkomórkowe. Rybosomy i siateczka śródplazmatyczna szorstka. Organella komórkowe: Siateczka śródplazmatyczna gładka. Aparat Golgiego. Lizosomy. Autofagia i heterofagia. Proteasomy. Peroksysomy. Mitochondria. Jądro komórkowe. Cykl komórkowy. Apoptoza. Nekroza. Oogeneza, spermatogeneza. Zapłodnienie. Blastulacja. Implantacja. Gastrulacja. Listki zarodkowe: ektoderma, endoderma, mezoderma i ich różnicowanie się. Błony doczesne. Błony płodowe. Łożysko. Tkanka nabłonkowa. Gruczoły i ich klasyfikacja. Tkanka łączna właściwa. Tkanka łączna szkieletowa. Kostnienie. Tkanka nerwowa i układ nerwowy. Tkanka mięśniowa. Układ krwionośny i układ oddechowy. Nerka i drogi moczowe.
Cel kształceniaGłównym celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej struktury i związanej z nią funkcji komórek, tkanek, narządów i układów tworzących organizm człowieka dorosłego oraz w najwcześniejszych stadiach rozwoju osobniczego. Jako zasadnicze przyjęto założenie, że poznanie mikroarchitektoniki i histofizjologii narządów stanowi niezbędne wprowadzenie do nauczania innych dyscyplin na dalszych latach studiów. Podstawową częścią programu nauczania jest rozpoznawanie preparatów cytologicznych i histologicznych w trakcie ćwiczeń praktycznych.
Literatura podstawowa1) Wojciech Sawicki,Jacek Malejczyk, "Histologia" , t. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, s. 742 2) T.W. Sadler, "Langman Embriologia", t. I, EDRA Urban & Partner, 2017, s. 410
Literatura uzupełniająca1) Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk. 2012r, Histologia, wyd. 6, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, s. 742 2) Barbara Young i in, Wheater. Histologia. Podręcznik i atlas, t. I, Elsevier Urban&Partner , 2006 3) Bruce Alberts i in, Podstawy biologii komórki, t. I i II, PWN, 2007 4) Hieronim Bartel, Embriologia, t. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020, s. 738
UwagiGrupa ćwiczeniowa nie większa niż 10 osób.