Histologia z cytofizjologią i embriologią 2/2

Histology with cytolophisiology and embryology 2/2

2021L

Kod przedmiotu48SJ-HCE22
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia, anatomia człowieka
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz biologii komórki. Treści programowe osiągnięte w semestrze I nauczania histologii.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówkład rozrodczy żeński. Krew. Szpik kostny. Układ limfatyczny. Układ pokarmowy: przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube. Układ wewnątrzwydzielniczy. Narząd wzroku oraz narząd słuchu i równowagi.,ĆWICZENIA:Żeński układ rozrodczy. Męski układ rozrodczy. Krew obwodowa, krew szpikowa. Hematopoeza. Układ odpornościowy i narządy limfatyczne. Przewód pokarmowy I: jama ustna, zęby, gruczoły ślinowe. Przewód pokarmowy II: przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, wyrostek robaczkowy. Wątroba i drogi żółciowe, trzustka.Układ wewnątrzwydzielniczy. Narządy zmysłów, narząd wzroku oraz narząd słuchu i równowagi. Skóra. Receptory czuciowe. Gruczoły skóry. Gruczoł mlekowy. Histologia i jej metody badawcze.
Cel kształceniaGłównym celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej struktury i związanej z nią funkcji komórek, tkanek, narządów i układów tworzących organizm człowieka dorosłego oraz w najwcześniejszych stadiach rozwoju osobniczego. Jako zasadnicze przyjęto założenie, że poznanie mikroarchitektoniki i histofizjologii narządów stanowi niezbędne wprowadzenie do nauczania innych dyscyplin na dalszych latach studiów. Podstawą jest nauczanie praktycznej umiejętności rozpoznawania komórek i struktur tkankowych w trakcie ćwiczeń praktycznych w sali mikroskopowej.
Literatura podstawowa1) Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk , "Histologia" , t. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, s. 742 2) T.W. Sadler,, "Langman Embriologia", t. I, EDRA Urban & Partner, 2017, s. 410
Literatura uzupełniająca1) Hieronim Bartel, Embriologia, t. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, s. 737 2) Barbara Young i in., Wheater. Histologia. Podręcznik i atlas, t. I, Elsevier Urban&Partner, 2006 3) Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk , Histologia, t. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, s. 742 4) Bruce Alberts i in., Podstawy biologii komórki, t. I i II, PWN, 2007
UwagiGrupa ćwiczeniowa nie większa niż 10 osób.