Historia medycyny

History of medicine

2021Z

Kod przedmiotu48SJ-HISTOMED
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówedycyna najdawniejszych cywilizacji. Medycyna egipska, indyjska, chińska, meksykańska. Persowie i Żydzi a medycyna. Początki medycyny greckiej. Medycyna Hipokratesa i jego szkoły. Medycyna grecka w Aleksandrii. Grecka medycyna w Rzymie. Medycyna średniowieczna. Medycyna renesansu (stulecia anatomów). Medycyna w okresie baroku i oświecenia. Medycyna XIX i XX wieku: podwaliny współczesnych nauk morfologicznych i fizjologicznych; rozwój patologii; rozwój medycyny klinicznej; rozwój chemii i nauki o leku; z dziejów położnictwa i nauki o chorobach kobiecych; rozwój specjalizacji na przykładzie chirurgii. Historia powstania ultrasonografu. Historia obrazowania metodą MR. Nauczanie medycyny na przestrzeni dziejów. Wkład lekarzy polskich do nauki światowej. Wschodniopruskie i królewieckie tradycje medyczne.,SEMINARIUM:Choroby i epidemie w dziejach ludzkości. Ewolucja szpitalnictwa. Lek, terapie, aptekarstwo. Wybitni lekarze i największe osiągnięcia medycyny starożytnej i średniowiecznej. Wybitni lekarze i największe osiągnięcia medycyny XVI-XIX wieku. Wybitni lekarze i największe osiągnięcia medycyny XX wieku. Największe osiągnięcia współczesnej medycyny. Nobliści w dziedzinie fizjologii lub medycyny.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, Warszawa, 2014 2) W. Lisowski, Prekursorzy medycyny polskiej, t. t. 1-2, Warszawa, 2008 3) E.W. Straus, A. Straus, 100 największych osiągnięć medycyny, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi