Immunologia

Immunology

2022Z

Kod przedmiotu48SJ-IMMUNO
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T, "Immunologi'', t. ., PWN, 2008, s. . 2) Ptak W., Ptak M., Szczepanik M., "Podstawy immunologii", PZWL, 2008 3) Loyard P.M., Whelan A., Fanger M. W., , "Immunologia. Krótkie wykłady", PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi