Komunikacja medyczna 3/3

Medical communication 3/3

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-KOM33
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dr Jo Brown Dr Lorraine M. Noble Dr Alexia Papageorgiou Dr Jane Kidd , Clinical Communication in Medicine, WIley, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi