Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 2/5

Clinical Skills 2/5

2022L

Kod przedmiotu48SJ-LEZIK25
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia,
Wymagania wstępnewiedza z zakresu anatomii i fizjologii
Opis ćwiczeńBadanie pacjenta: wprowadzenie, zasady zbierania wywiadu i pisania historii choroby. Komunikacja z pacjentem: ogólne zasady, modele komunikacji (model biomedyczny, model skoncentrowany na pacjencie). Nawiązanie pełnego szacunku kontaktu z pacjentem. Profesjonalizm zachowań. Sposoby radzenia sobie z emocjami, lękiem, agresją pacjenta - scenki rodzajowe. Poufność danych, zasady profesjonalnego wizerunku, profesjonalizm zachowań. Podstawy i techniki badania fizykalnego pacjenta z udziałem pacjenta standaryzowanego i symulowanego - indywidualne ćwiczenia praktyczne. Podstawowe badanie fizykalne pacjenta w zakresie badania internistycznego, chirurgicznego i neurologicznego. Zasady aseptyki i antyseptyki oraz profesjonalnych zachowań. Podstawowe zabiegi reanimacyjne z podstawowymi elementami ALS. Czynności wykonywane podczas reanimacji, oznaki życiowe. Nagłe zatrzymanie krążenia, objawy i zasady postępowania. Zaburzenia świadomości: objawy i badanie neurologiczne. Urazy: opieka przedszpitalna, czynności wykonywane podczas unieruchamiania i zaopatrywania ran i złamań. Wstępna ocena poszkodowanego na miejscu zdarzenia- ABCDE. Zasady zakładania dojścia naczyniowego. Indywidualna praca studenta z pacjentem standaryzowanym i symulowanym - ocena profesjonalizmu, kompetencji społecznych oraz relacji student-pacjent. Wprowadzenie do onkologii. Badanie piersi i węzłów chłonnych
Opis wykładówzajęcia w formie ćwiczeń
Cel kształceniaPo ukończeniu kursu umiejętności klinicznych , student będzie umiał zbadać podstawowe objawy chorobowe i wdrożyć podstawowe procedury praktyczne , które są istotne dla personelu medycznego .
Literatura podstawowa1) Gajewski P, 1) Gajewski P, Interna Szczeklik mały podręcznik 2014/2015, Medycyna Praktyczna, 2014 , Medycyna Praktyczna, , 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi