Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 3/5

Clinical Skills 3/5

2023Z

Kod przedmiotu48SJ-LEZIK35
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia, podstawy patofizjologii, podstawy badania podmiotowego i przedmiotowego
Wymagania wstępnewiedza z zakresu anatomii, chorób wewnętrznych, podstaw chirurgii
Opis ćwiczeńDoskonalenie techniki ukierunkowanego badania fizykalnego pacjenta symulowanego, osłuchiwanie - indywidualne ćwiczenia praktyczne.Badanie pacjenta internistycznego oraz pacjenta z urazem wielonarządowym. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną. Nawiązanie pełnegoszacunku kontaktu z pacjentem oraz zasady profesjonalnych zachowań. Metody radzenia sobie tzw. trudnym pacjentem, z emocjami, lękiem,agresją pacjenta - scenki rodzajowe. Poufność danych, zasady profesjonalnego wizerunku, profesjonalizm zachowań - doskonalenie umiejętności. Osłuchiwanie. Indywidualna praca studenta z pacjentem standaryzowanym i symulowanym - ocena profesjonalizmu, kompetencji społecznych oraz relacji student-pacjent. Samodzielne wykonywania wybranych czynności lekarskich: płukanie żołądka, nakłucie i drenaż jamy opłucnej, wykonanie i interpretacja standardowego elektrokardiogramu spoczynkowego. Zasady unieruchamiania złamań. Chirurgiczne mycie rąk. Jałowe zakładanie rękawic fartucha operacyjnego, przygotowanie pola operacyjnego oraz posługiwanie się jałowymi narzędziami. Zasady aseptyki i antyseptyki. Podstawowe narzędzia chirurgiczne i zasady szycia ran oraz rodzaje ran. Zasady oczyszczania i szycia rany oraz zakładania jałowego opatrunku z uwzględnieniem zasad aseptyki i antyseptyki. Podstawowe szwy skórne i sposoby ich zakładania. Ocena pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Podstawy triage w SOR.Ocena parametrów życiowych. Diagnostyka różnicowa najczęstszych schorzeń w medycynie ratunkowej. Pacjent priorytetowy w SOR. Wkłucia dożylne i pobieranie gazometrii krwi żylnej. Wstęp do zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych. Wstępna ocena poszkodowanego na miejscu zdarzenia.Wstępne czynności podtrzymujące czynności życiowe. Sekwencja BLS
Opis wykładówzajęcia realizowane w formie ćwiczeń
Cel kształceniaStudent zna i doskonali różne metody i techniki badania fizykalnego pacjenta symulowanego - indywidualne ćwiczenia praktyczne. Student umie wykonać badanie fizykalne pacjenta internistycznego - doskonalenie technik badania internistycznego. Komunikacja z pacjentem: student umie nawiązać pełen szacunku kontakt z tzw. trudnym pacjentem z przestrzeganiem zasad profesjonalizmu. Sposoby radzenia sobie z emocjami, lękiem, agresją pacjenta - scenki rodzajowe. Poufność danych, zasady profesjonalnego wizerunku, profesjonalizm zachowań. Zna podstawowe zasady oceny stanu pacjenta w SOR: triaż, pacjent priorytetowy, diagnostyka różnicowa najczęstszych schorzeń. Zna podstawy zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych: metody bez przyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych. Umie postępować z pacjentem z urazem wielonarządowym, badać go. Zna zasady i umie wykonać intubację dotchawiczą. Przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki.Zna zasady i wie jak opatrzeć ranę, zakłada podstawowe szwy skórne.
Literatura podstawowa1) Lynn Bickley, red. wyd. pol. Zbigniew Gaciong, red. wyd. pol. Piotr Jędrusik , Bates - kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym", Termedia, 2014 2) Hebanowski MS, Kliszcz JE, Trzeciak BU, Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, PZWL, 2005 3) Michael C. Colquhoun, Anthony J. Handley, T.R. Evans, red. wyd. pol. Juliusz Jakubaszko, ABC resuscytacji zgodne z Wytycznymi ERC 2010, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2012 4) Gajewski P, Interna Szczeklik mały podręcznik 2014/2015, Medycyna Praktyczna, 2014 5) Doboszyńska A, Olszewska A, Rudnicka L, Objawy chorób wewnętrznych, PZWL, 2013 6) Goniewicz M, Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, PZWL, 2011 7) Skandalakis JE, Skandalakis PN, Skandalakis LJ, Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych, PZWL, 2013 8) Noszczyk W, Chirurgia – repetytorium , PZWL, 2018
Literatura uzupełniająca1) , -, ,
Uwagi