Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 4/5

Clinical Skills 4/5

2024L

Kod przedmiotu48SJ-LEZIK45
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P.Gajewski, Interna Szczeklika - mały podręcznik 2016/2017., MP, 2016 2) Berthold Block, Anatomia ultrasonograficzna - kolorowy atlas., PZWL, 2013 3) Hofer Matthias, Podręcznik ultrasonografii. , Medipage, 2008 4) Sosman C. Merrill. Pod red. Marka Ruchały,, Atlas ultrasonografii tarczycy w aspekcie praktycznym , Termedia, 2012 5) Brooks Adam, Connolly Jim, Chan Otto, Ultrasonografia w medycynie ratunkowej., Med. Górnicki, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi