Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 5/5

Clinical Skills 5/5

2025L

Kod przedmiotu48SJ-LEZIK55
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kryst L., Chirurgia głowy i szyi, PZWL, 2015 2) J.Anders, WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2021, Kraków, 2021 3) a szczeklik, Interna Szczeklika-podręcznik chorób wewnetrznych , MP, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi