Medycyna paliatywna

Palliative Medicine

2025L

Kod przedmiotu48SJ-MEDPA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nathan I. Cherny, Marie Fallon, Stein Kaasa, Russell K. Portenoy, David C. Currow, Oxford Textbook of Palliative Medicine – fifth edition, Oxford University Press, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi