Medycyna rodzinna 1/2

Family medicine 1/2

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-MEDRO12
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Latkowski B., Lukas W., , Medycyna rodzinna, t. 1,2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 2) Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A., "Medycyna Rodzinna.Podręcznik dla lekarzy i studentów.", Wydawnictwo Termedia , 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi