Mikrobiologia

Microbiology

2022L

Kod przedmiotu48SJ-MIKROB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Murray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A., Mikrobiologia, Elsevier Urban&Partner, 2009 2) Kayser F.H., Bienz K.A., Eckert J., Zinkernagel R.M., Mikrobiologia lekarska, PZWL, 2007 3) Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska, PZWL, 2004 4) Kańtoch M., Wirusologia lekarska, PZWL, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi