Medycyna ratunkowa 1/2 * z elementami Medycyny katastrof

Emergency Medicine 1/2* with elements of Disaster Medicine

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-MR12zEMK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ERC, Wytyczne Resuscytacji 2021, ERC, 2021 2) Judith Tintinalli, TINTINALLI'S EMERGENCY MEDICINE 9th Edition,Comprehensive study guide , urban&partner , 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi