Medycyna ratunkowa 2/2

Emergency Medicine 2/2

2026L

Kod przedmiotu48SJ-MR22
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ERC, "Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2021", , ERC, 2021 2) Zawadzki A., "Medycyna ratunkowa i katastrof" , PZWL, 2015 3) Campbel J.E, "ITLS International Trauma Life Support", Medycyna Praktyczna, 2015 4) Gajewski P., "Interna Szczeklika Podręcznik Chorób Wewnętrznych", Medycyna Praktyczna, 2016 5) Leach Oliver A., Boxel van Gijs I. , "Crash Course. Choroby Wewnętrzne", Urban & Partner, 2016 6) Amal M., Brandy M. , "EKG w medycynie ratunkowej", Górnickie Wydawnictwo Medyczne , 2006 7) Japp A.G., Hennessey I.A.M.,Smereka J., "Gazometria Krwi Tętniczej. , Urban & Partner, 2016 8) Flake F., Lutomsky B., "Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapi", Urban & Partner, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi