Medycyna rodzinna 2/2

Family medicine 2/2

2026L

Kod przedmiotu48SJ-MRODZ22
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Latkowski B., Lukas W., "Medycyna rodzinna", t. tom I,II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 2) Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A., "Medycyna Rodzinna.Podręcznik dla lekarzy i studentów.ĺ, Wydawnictwo Teremedia Poznań, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi