Neurochirurgia

Neurosurgery

2025L

Kod przedmiotu48SJ-NEUROCH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, patofizjologia, fizjologia, radiologia
Wymagania wstępnewiedza z zakresu anatomii, patofizjologii, fizjologii, neurologii, a także obrazowania i objawów klinicznych chorób układu nerowego
Opis ćwiczeńUczestniczenie w badaniu podmiotowym i przedmiotowym chorego. Uczestnictwo w odprawach i obchodach. Omawianie badań neuroradiologicznych. Bierne uczestnictwo w wybranych zabiegach neurochirurgicznych. SEMINARIUM Uszkodzenia pourazowe centralnego układu nerwowego – mechanizmy uszkodzeń (contre coup), zjawiska fizyczne towarzyszące urazowi (zjawisko kawitacji, przyspieszenia kątowe i liniowe, siła grawitacji i siła odśrodkowa). Ostre stłuczenie mózgowia z wytworzeniem krwiaka śródmózgowego. Ostre i przewlekłe krwiaki nad i podtwardówkowe. Krwiaki tylnej jamy czaszki. Złamania podstawy czaszki przedniego i środkowego dołu – płynotok nosowy, uszny, powietrze śródczaszkowo położone. Poprzeczne i podłużne złamania piramidy kości skroniowej. Późne następstwa urazów – zespół cerebrastenii i zespół Korsakowa, padaczka późna. Przypomnienie patofizjologicznych mechanizmów autoregulacji przepływu mózgowego. 2) Pourazowe uszkodzenia kręgosłupa i nerwów obwodowych, w tym dyskopatie, złamania kości kręgosłupa. Uszkodzenie splotu barkowego. 3) Krwotok podpajęczynówkowy, tętniaki śródczaszkowe i malformacje naczyniowe CUN, objawy, sposoby postępowania w tym zabiegowe zaopatrzenie w/w malformacji drogą endowaskularną lub operacyjną wyłączenia tętniaka z krążenia mózgowego. Diagnostyka różnicowa. 4) Neurochirurgia czynnościowa. Pojęcie, czym się zajmuje oraz leczenie: a) padaczki lekoopornej b) schorzeń układu pozapiramidowego c) spastyczności d) zespołów bólowych e) neuralgii f) kręczu szyi. 5) Infekcje CUN, w tym ropnie śródczaszkowe. Objawy, sposoby rozpoznawania, diagnostyka radiologiczna, elementy terapii zachowawczej i operacyjnej. Podstawy patofizjologiczne, mikrobiologiczne i patomorfologiczne rozwoju zakażenia CUN.
Opis wykładów1. Zakres wiedzy i umiejętności, którymi zajmuje się neurochirurgia. Jakich chorych kierują lekarze rodzinni do neurochirurga? Do jakich chorych w trybie natychmiastowym wzywa neurochirurga medycyna ratunkowa? Na co należy zwracać uwagę przy badaniu chorego, który może wymagać pomocy neurochirurgicznej? Podstawy patofizjologiczne narastającej ciasnoty wewnątrzczaszkowej. 2. Stany zagrożenia życia w neurochirurgii. Urazy czaszkowo-mózgowe i kręgosłupowe. 3. Stany zagrożenia życia w neurochirurgii. Udary mózgu i krwawienie podpajęczynówkowe. 4. Neuroonkologia. 5. Neurochirurgia czynnościowa.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu neurochirurgii
Literatura podstawowa1) Mirosław Ząbek, Zarys neurochirurgii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999 2) Wojciech Maksymowicz, Neurochirurgia w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999 3) red. W. Kozubski - Lindsay KW, Bone I., Neurologia i Neurochirurgia, Urban&Partner, 2006
Literatura uzupełniająca1) David N. Louis i inni, wyd. Acta Neuropathol., World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System:a summary, 2016r., tom 2) Lindsay K.W. Bone I, Fuller G., wyd. Elsevier, Neurology and Neurosurgery Illustrated, 5th edition, 2010r., tom
Uwagi