Okulistyka

Ophthalmology

2024L

Kod przedmiotu48SJ-OKUL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia człowieka, fizjologia człowieka, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, neurologia, farmakologia
Wymagania wstępneanatomia i fizjologia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem narządu wzroku
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Wprowadzenie do okulistyki 2. Badania diagnostyczne w okulistyce 3. Wybrane operacje okulistyczne 4. Wybrane choroby okulistyczne,SEMINARIUM:Dodatkowa wiedza teoretyczna z zakresu okulistyki w formie interaktywnej.,ĆWICZENIA:Ćwiczenia praktyczne w podziale okulistyki z zakresu: 1. zaćmy: objawy podawane przez pacjenta, diagnostyka (badanie autorefraktometrem, badanie tonometrem bezdotykowym, badanie mikroskopem lustrzanym, badanie w lampie szczelinowej, asysta w pomiarze mocy wszczepu wewnątrzgałkowego, asysta w badaniu USG okulistycznego), asysta w przekazaniu planu leczenia pacjentowi; obserwacja zabiegów chirurgicznych usunięcia zaćmy 2. jaskry: objawy podawane przez pacjenta, diagnostyka (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem bezdotykowym, asysta w pomiarze cienia tonometrem aplanacyjnym, asysta w badaniu kąta rogówkowo- tęczówkowego, asysta w badaniu pola widzenia jaskrowego, asysta w badaniu OCT jaskrowego); asysta w przekazaniu planu leczenia pacjentowi, obserwacja zabiegów przeciwjaskrowych- trabekulektomia, goniosynechioliza, irydotomia laserowa, 3. zapalenia błony naczyniowej oka: objawy podawane przez pacjenta, diagnostyka (badanie w lampie szczelinowej z oceną cech zapalenia w przedniej, pośredniej i tylnej części błony naczyniowej, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, asysta w badaniu USG okulistycznego, asysta i współudział w zlecaniu badan dodatkowych), asysta i współudział w proponowaniu leczenia (leczenie zachowawcze i chirurgiczne); współudział w zlecaniu konsultacji specjalistycznych; 4. choroby naczyniowe siatkówki: A. niedrożność tętnicza siatkówki, B. niedrożność żylna siatkówki, C. retinopatia cukrzycowa, D. retinopatia nadciśnieniowa. Zebranie wywiadu okulistycznego i ogólnego, diagnostyka (badanie w lampie szczelinowej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, asysta w badaniach obrazowych dna oczu: zdjęcia kolorowe dna, angiografia fluoresceinowa, OCT siatkówki) 5. Odwarstwienia siatkówki i witrektomii tylnej: objawy odwarstwienia siatkówki, diagnostyka odwarstwień: oftalmoskopia pośrednia, asysta w badaniu obwodów siatkówki w trójlustrze Goldmana, asysta badaniu USG okulistycznym, asysta w planowaniu leczenia chirurgicznego odwarstwienia siatkówki (laseroterapia siatkówki, pneumoretinopeksja, wgłobienie twardówki, witrektomia tylna), obserwacja zabiegów naprawczych odwarstwienia siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem i omówieniem zasad witrektomii tylnej. 6. pierwszej pomocy okulistycznej: zebranie wywiadu u pacjenta z ostrego dyżuru, asysta w badaniu pacjenta z urazem narządu wzroku (ostrość wzroku, pomiar cienia wewnątrzgałkowego, badanie aparatu ochronnego oczu, badanie w lampie szczelinowej, USG okulistyczne, OCT siatkówki, badania obrazowe: angiografia fluoresceinowa, TK twarzoczaszki, MRI głowy); rozpoznanie stanów nagłych w okulistyce (szczególne zwrócenie uwagi na: ciała obce powierzchni oka z nauką praktyczną odwijania powieki górnej i usuwania ciała obcych, oparzenia chemiczne z nauką praktyczną płukania powierzchni oczu; ostre zamknięcie kąta: diagnostyka przedokulistyczna i różnicowanie z ostrym zapaleniem tęczówki i ciała rzęskowego, nagłe zaniewidzenie: podkreślenie znaczenia okna terapeutycznego (do 4 h) w ew. leczeniu trombolitycznym niedrożności tętniczej, jako elementu udaru OUN, 7. praktyczna nauka wziernikowania bezpośredniego z nauką rozpoznawania prawidłowej i obrzękniętej tarczy nerwu wzrokowego oraz jej naczyń krwionośnych 8. test pisemny z anatomii i fizjologii narządu wzroku 9. przygotowanie przez pacjenta prezentacji przypadku wybranej jednostki chorobowej 10. pytania studentów i ich wyjaśnienie.
Cel kształceniaNabycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu chorób narządu wzroku, niezbędnych podczas pracy lekarza każdej specjalności oraz stanowiące wstęp dla chcących specjalizować się w zakresie okulistyki.
Literatura podstawowa1) A. Grzybowski, Okulistyka, Edra, Urban& Partner, 2018
Literatura uzupełniająca1) Brad Bowling, wyd. Edra, Urban& Partner, Kanski, Okulistyka kliniczna, 2017r., tom
Uwagi