Onkologia

Oncology

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-ONK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Radosław Kordek, Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy , Via Medica, Gdańsk, 2007 2) Maciej Krzakowski, Zalecenia postępowa diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, wyd. Via Medica, Gdańsk, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi