Otorynolaryngologia

Otorhinolaryngology

2024L

Kod przedmiotu48SJ-OTORYN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia,patofizjologia, radiologia
Wymagania wstępnewiedza z zakresu anatomii, szczególnie anatomii głowy i szyi,
Opis ćwiczeńĆw. 1 Anatomia topograficzna w zakresie głowy i szyi. Badanie w zakresie otolaryngologii: badanie nosa , nosogardła, jamy ustnej, gardła, krtani, gardła dolnego ucha. Badanie pacjentów. Blok operacyjny. Ćw. 2 Diagnostyka audiologiczna. Typy niedosłuchów. Aparaty słuchowe. Blok operacyjny. Ćw. 3 Badanie narządu równowagi. Oczopląs. Zawroty głowy. Badanie pacjentów Ćw. 4 Choroby nosa i zatok.Ocena drożności nosa, tamponada nosa, punkcje zatok. Badanie pacjentów Blok Operacyjny. Ćw. 5. Choroby gruczołów ślinowych i przełyku. Badanie pacjentów. Blok operacyjny. Ćw. 6 Postępowanie z pacjentem z rurką tracheotomijną. Duszność. Guzy szyi. Rak Krtani. Badanie pacjentów. Blok operacyjny Ćw. 7 Choroby ucha i kości skroniowej. Badanie pacjentów. Blok operacyjny Ćw. 8. Otolaryngologia dziecięca: adenotomia, tonsillektomia, tonsillotomia, drenaż uszu - WSSD. Ćw. 9 POWITÓRZENIE MATRERIAŁU (WYKŁADY+ SEMINARIA + ĆWICZENIA) Ćw. 10 ZALICZENIE SEMINARIUM Choroby nosa I zatok przynosowych. Powikłania zapalenia zatok. Zawroty głowy – diagnostyka i leczenie. Stany nagłe w laryngologii. Rak krtani. Obturacyjny bezdech senny. Zapalenia gardła i migdałków podniebiennych Ostre i wysiękowe zapalenie ucha środkowego Przewlekłe zapalenie ucha środkowego i powikłania usznopochodne Podstawy foniatrii- fizjologia głosu. Zaburzenia głosu- chrypka. Stany zapalne krtani -dusznosć Przypadki Kliniczne -Quiz
Opis wykładów1 Nerw VII, porażenie nerwu VII. 2 Nowotwory w laryngologii. 3 Droga słuchowa, audiologia, przesiewowe badania słuchu. 4 Operacje w otolaryngologii. 5 Obturacyjny bezdech podczas snu. Patofizjologia, diagnostyka, leczenie.
Cel kształceniaOpanowanie zagadnień z zakresu otolaryngologii, laryngologii dziecięcej w tym leczenia chirurgicznego dzieci. Student poznaje zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych w zakresie otolaryngologii. Student zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu audiologii. Opanowanie wiedzy z zakresu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w nowotworach głowy i szyi. Zrozumienie przyczyn, przebiegu klinicznego, rokowania w chorobach ucha , nosa zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła i krtani u osób dorosłych. Student poznaje zasady postępowania w stanach nagłych w otolaryngologii w szczególności w duszności krtaniowej.Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: badania podmiotowego i przedmiotowego.
Literatura podstawowa1) pod redakcją Grzegorza Janczewskiego, Otorynolaryngologia praktyczna, t. tom1,2, VIA Medica, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi