Ortopedia z traumatologią

Orthopedics with Traumatology

2024Z

Kod przedmiotu48SJ-OZT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia człowieka
Wymagania wstępneZnajomośc zagadnień fizjologiii anatomii człowieka. Podsztawy radiologii lekarskiej
Opis ćwiczeńCechy budowy układu kostno stawowego i mięśniowego. Zapoznanie się z zasadami badania ortopedycznego. Zasady diagnostyki i leczenia urazów układu kostno stawowego. Klasyfikacja złamań. Złamania otwarte skala Gustilo Anderson. Specyfika gojenia złamań Podstawy Osteosyntezy. Powikłania złamań : staw rzekomy i zrost opóźniony, martwica, infekcje, zespół przedziałów powięziowych Uszkodzenia obręczy kończyny górnej. Złamanie łopatki i obojczyka, zichnięcie mostkowo-obojczykowe i obojczykowo-barkowe, zwichnięcie stawu ramiennego, złamanie szyjki i trzonu kości ramiennej. Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej. Złamanie kłykci kości ramiennej. Zwichnięcie stawu łokciowego. Zwichnięcie głowy kości promieniowej. Złamanie wyrostka łokciowego. Złamanie trzonów kości przedramienia. Złamanie i złuszczenie dalszej nasady kości promieniowej. Złamanie kości nadgarstka. Złamanie kości śródręcza i palców. Uszkodzenia otwarte ręki, zasady rozpoznawania i leczenia. Replantacje kończyny górnej Uszkodzenia obręczy kończyny dolnej. Złamania miednicy. Urazowe zwichnięcia stawu biodrowego. Złamanie szyjki kości udowej. Złamanie przez- i podkrętarzowe kości udowej. Złamanie trzonu kości udowej. Złamanie nadkłykciowe kości udowej. Zwichnięcia i złamania rzepki. Zwichnięcie stawu kolanowego. Uszkodzenie więzadeł stawu kolanowego i inne radionegatywne uszkodzenia. Złamania śródstawowe kolana. Złamania kości goleni. Złamanie kostek stawu skokowego. Urazowe uszkodzenia stopy. Zwichnięcie stawu skokowego. Uszkodzenia nerwów i naczyń kończyny górnej i dolnej. Zmiany degeneracyjne i zwyrodnieniowe stawów biodrowego i kolanowego – praktyczna diagnostyka i analiza leczenia
Opis wykładówHistoria i ewolucja światowej i polskiej ortopedii i traumatologii. Choroba zwyrodnieniowa stawów; etiologia, epidemiologia, patogeneza, objawy kliniczne, diagnostyka obrazowa, sposoby leczenia. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego - etiologia, epidemiologia, patogeneza, objawy kliniczne, diagnostyka obrazowa, diagnostyka różnicowa, sposoby leczenia. Protezoplastyka stawu biodrowego – wskazania, rodzaje, wyniki leczenia, powikłania. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego - etiologia, epidemiologia, patogeneza, objawy kliniczne, diagnostyka obrazowa, diagnostyka różnicowa, sposoby leczenia. Protezoplastyka stawu kolanowego jedno, dwu i trójprzedziałowa – wskazania, rodzaje, wyniki leczenia, powikłania. Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego – etiologia, epidemiologia, diagnostyka, sposoby profilaktyki i leczenia, możliwe powikłania. Choroba Perthesa i młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej- etiologia, epidemiologia, diagnostyka, sposoby profilaktyki i leczenia. Kręcz szyi, stopa końsko szpotawa - etiologia, epidemiologia, diagnostyka, sposoby profilaktyki i leczenia. Mózgowe porażenie dziecięce – możliwości leczenia ortopedycznego. Deformacje stopy u dorosłych – paluch koślawy, stopa płasko-koślawa statyczna – rozpoznawania, profilaktyka i leczenie. Choroby barku – diagnostyka i współczesne metody leczenia. Nieurazowa patologia stawu kolanowego – systematyka, diagnostyka, leczenie. Choroby ręki i nadgarstka – etiologia, diagnostyka leczenie. Nowotwory pierwotne i przerzutowe narządu ruchu – diagnostyka, różnicowanie, współczesne metody leczenia. Zapalenia kości i stawów – etiologia, epidemiologia, diagnostyka i leczenie. Ortopedia i traumatologia w geriatrii – przegląd problemów, zasady profilaktyki i leczenia. Osteoporoza – definicja zjawiska, epidemiologia, przegląd możliwości leczenia. Ortopedia i traumatologia w sporcie i wysiłku fizycznym przegląd problemów, zasady profilaktyki i leczenia. Entezopatie w obrębie kończyny górnej i dolnej – definicje, etiologia, epidemiologia, diagnostyka, profilaktyka i leczenie. Zerwania ścięgien ze szczególnym uwzględnieniem ścięgna Achillesa. Zespoły bólowe kręgosłupa – diagnostyka, profilaktyka i leczenie. Skoliozy – rodzaje, rozpoznawanie. Metody profilaktyki, leczenia operacyjnego i bezoperacyjnego.
Cel kształceniaZapoznanie z ortopedią jako dziedziną nauk medycznych zajmującą się m. in. wadami wrodzonymi i nabytymi układu kostno-stawowego, zapaleniami kości i stawów, nowotworami narządu ruchu, osteoporozą, urazami narządu ruchu, urazami wielonarządowymi
Literatura podstawowa1) Tylman, 1) Tylman, 2008r., "Traumatologia Narządu Ruchu", wyd. PZWL, 2) red. Marciniak, 2003r., "Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja", wyd. PZWL, 3) Damian Kusz, 2009r., "Kompendium Ortopedii", wyd. PZWL, 4) Damian Kusz, 2010r., "Kompendium Traumatologii", wyd. PZWL, t.1/2., PZWL, 2003 2) Andrzej Nowakowski Tomasz Mazurek, Ortopedia i traumatologia Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnoictwo naukowe Exemplum, 2017
Literatura uzupełniająca1) , 1) , red. Gaździk, 2007r., "Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni", wyd. PZWL., , 2) , red. Gaździk, 2007r., "Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni", wyd. PZWL., , , ,
Uwagi