Parazytologia lekarska

Medical Parasitology

2022L

Kod przedmiotu48SJ-PARL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Buczek A., Dzika E., Biologia medyczna dla studentów kierunku lekarskiego, wydanie drugie, zmienione, Koliber, Lublin, 2012 2) Buczek A., Choroby pasożytnicze. Epidemiologia. Diagnostyka. Objawy, Koliber, Lublin, 2010 3) Buczek A, Atlas pasożytów człowieka, Koliber, Lublin, 2005 4) Deryło A, Parazytologia i akaroentomologia medyczna, PWN, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi