Patofizjologia

Pathophysiology

2023Z

Kod przedmiotu48SJ-PATOF
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Patofizjologia wstrząsu. 2. Patofizjologia chorób ośrodkowego układu nerwowego. 3. Patofizjologia chorób nowotworowych. 4. Autoimmunizacja i choroby autoimmunizacyjne. 5. Podstawy patofizjologii układu sercowo-naczyniowego - miażdżyca. 6. Patofizjologia chorób układu sercowo-naczyniowego. 7. Patofizjologia chorób układu oddechowego. 8. Patofizjologia chorób przewodu pokarmowego. 9. Zaburzenia równowagi objętościowo-ciśnieniowej przestrzeni wewnątrzczaszkowej. 10. Patofizjologia bólu. 11. Patofizjologia chorób nerek. 12. Patofizjologia procesu starzenia się. Metabolizm i choroby kości. 13. Choroby układu wydzielania wewnętrznego. 14. Zaburzenia przemiany materii – zaburzenia gospodarki węglowodanowej, otyłość, zespół metaboliczny.,SEMINARIUM:1. Patofizjologia ogólna cz. 1: 1. Patofizjologia. 2. Zdrowie a choroba. 3. Patofizjologia komórki. 4. Zapalenie. 2. Patofizjologia ogólna cz. 2: 1. Działanie czynników środowiskowych. 2. Patofizjologia obrzęków. 3. Zaburzenia termoregulacji. 4. Patofizjologia oparzenia. 3. Rola cytokin w rozwoju stanu zapalnego: 1. Cytokiny pro- i przeciwzapalne. 2. Receptory cytokinowe 3. Burza cytokinowa w przebiegu zespołu aktywacji makrofagów. 4. Patofizjologia układu wewnątrzwydzielniczego: 1. Żywienie i zaburzenia odżywiania. 2. Typy cukrzycy. 5. Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego cz. 1: 1. Nadciśnienie tętnicze 2. Nadciśnienie płucne. 3. Powstawanie szmerów. 6. Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego – EKG cz. 2: 1. Patofizjologia zmian w zapisie EKG. 7. Patofizjologia układu oddechowego: 1. Patofizjologia chorób obturacyjnych układu oddechowego. 2. Patofizjologia chorób restrykcyjnych układu oddechowego. 3. Patofizjologia chorób śródmiąższowych. 4. Niewydolność oddechowa. 8. Patofizjologia układu pokarmowego – przewód pokarmowy i trzustka cz. 1: 1. Biegunki. 2. Choroba trzewna. 3. Nieswoiste choroby zapalne jelit. 4. Zespół złego wchłaniania. 5. Przewlekłe zapalenie trzustki. 9. Patofizjologia układu pokarmowego – wątroba cz. 2: 1. Ostra niewydolność wątroby. 2. Stłuszczenie wątroby. 3. Marskość wątroby. 4. Cholestaza. Żółtaczki. 5. Wirusowe zapalenia wątroby. 6. Choroby autoimmunizacyjne wątroby. 10. Patofizjologia układu wydalniczego: 1. Zakażenia układu moczowego, wady układu moczowego. 2. Guzy i torbiele nerek. 3. Przewlekła choroba nerek. 4. Kamica układu moczowego. 11. Patofizjologia układu krwiotwórczego: 1. Choroby układu czerwonokrwinkowego. 2 Choroby układu białokrwinkowego. 3. Zaburzenia hemostazy.,ĆWICZENIA:1. Patofizjologia układu nerwowego. 2. Patofizjologia układu wewnątrzwydzielniczego 3. Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego cz. 1 4. Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego – EKG cz. 2 5. Patofizjologia układu oddechowego. 6. Patofizjologia układu pokarmowego – przewód pokarmowy i trzustka cz. 1 7. Patofizjologia układu pokarmowego – wątroba cz. 2 8. Równowaga wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa 9.Patofizjologia układu wydalniczego 10. Patofizjologia układu krwiotwórczego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Zahorska-Markiewicz, E. Małecka-Tendera, M. Olszanecka-Glinianowicz, J. Chudek, "Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny.", edra, 2017 2) P. Thor, "Podstawy patofizjologii człowieka.", Vesalius, 2009, s. 13-110 3) S. Maśliński, J. Ryżewski, „Patofizjologia.”, t. 1, PZWL, 2012, s. 20-43 4) L. S. Lilly, „Patofizjologia chorób serca.”, Elsevier Urban & Partner, 2008, s. 87-128 5) S. Silbernagl, „Atlas patofizjologii.”, MedPharm, 2011
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia są realizowane z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych: - wykłady - MS Teams, Moodle