Patologia 1/2

Pathology 1/2

2022L

Kod przedmiotu48SJ-PATOL12
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia prawidłowa, histologia, patofizjologia, biochemia, biologia medyczna, mikrobiologia
Wymagania wstępneznajomość anatomii prawidłowej, histologii; biochemii, biologii medycznej, mikrobiologii
Opis ćwiczeńĆw. 1. WPROWADZENIE DO PATOMORFOLOGII. Ćw. 2. USZKODZENIE, ŚMIERĆ KOMÓRKI, ZMIANY WSTECZNE, PROCESY ADAPTACYJNE, AMYLOIDOZA Ćw. 3. ZABURZENIA W KRĄŻENIU. Ćw. 4. ZAPALENIA, CHOROBY ZAKAŹNE. KOLOKWIUM I /zagadnienia z ćw. 1-4/ Ćw. 5. NOWOTWORY. Część 1 Klasyfikacja nowotworów, terminologia, epidemiologia. Kancerogeneza. Nowotwory łagodne i złośliwe (nazewnictwo, makroskopowe i mikroskopowe). Neoplazja śródnabłonkowa, rak in situ, zespoły paraneoplazmatyczne, cechy kliniczne nowotworów. Ćw. 6. NOWOTWORY. Część 2 (czynniki kancerogenne) ORAZ CHOROBY ŚRODOWISKOWE. Ćw. 7. CHOROBY DZIECI. Ćw. 8. CHOROBY NACZYŃ I SERCA. KOLOKWIUM II /zagadnienia z ćw. 5-8/ Ćw. 9. CHOROBY PŁUC I OPŁUCNEJ. Ćw. 10. CHOROBY GŁOWY I SZYI (jama ustna, krtań, gardło, ślinianki). Ćw. 11. PATOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO (przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube). KOLOKWIUM III /zagadnienia z ćw. 9-11/ Końcowe kolokwium poprawkowe. SEMINARIA SEMINARIUM 1. WPROWADZENIE DO PATOMORFOLOGII. SEMINARIUM 2. USZKODZENIE, ŚMIERĆ KOMÓRKI, ZMIANY WSTECZNE, PROCESY ADAPTACYJNE. SEMINARIUM 3. ZABURZENIA W KRĄŻENIU. SEMINARIUM 4. ZAPALENIA. SEMINARIUM 5. NOWOTWORY. SEMINARIUM 6. CHOROBY DZIECI. SEMINARIUM 7.CHOROBY SERCA I NACZYŃ. SEMINARIUM 8. CHOROBY PŁUC I OPŁUCNEJ. SEMINARIUM 9. CHOROBY GŁOWY I SZYI. SEMINARIUM 10. PATOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO .
Opis wykładówWprowadzenie do patomorfologii, zmiany wsteczne. Zaburzenia w krążeniu. Zapalenia. Nowotwory. Choroby naczyń i choroby serca. Choroby płuc i opłucnej.
Cel kształceniaWprowadzenie do patomorfologii. Patologia ogólna i szczegółowa. Poznanie i zrozumienie materialnych podstaw chorób leczonych na oddziałach szpitalnych i w klinikach. Interpretacja wyników badań cytologicznych i histopatologicznych. Kształcenie pozytywnych postaw i zachowań zgodnych z etyką lekarską.
Literatura podstawowa1) Kumar V. Abbas A.K. Aster J.; red. wyd. pol. Włodzimierz T. Olszewski, Patologia Robbinsa, Elsevier Urban & Partner, wyd. X, 2019
Literatura uzupełniająca1) Domagała W., Chosia M., Urasińska E., wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Podstawy patologii , 2014r., tom 2) Domagała W., wyd. Polska Akademia Umiejętności, Patologia znaczy słowo o chorobie, 2016r., tom I 3) Domagała W., wyd. Polska Akademia Umiejętności, Patologia znaczy słowo o chorobie, 2019r., tom II
Uwagi