Patologia 2/2

Pathology 2/2

2023Z

Kod przedmiotu48SJ-PATOL22
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia prawidłowa, histologia, patofizjologia, biochemia, biologia medyczna, mikrobiologia.
Wymagania wstępneznajomość anatomii prawidłowej, histologii; biochemii, biologii medycznej, mikrobiologii.
Opis ćwiczeńĆWICZENIA Ćw. 1. PATOLOGIA TRZUSTKI, WĄTROBY. Ćw. 2. PATOLOGIA TARCZYCY, NADNERCZY + ZESPOŁY. Ćw. 3. PATOLOGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ŻEŃSKICH. Ćw. 4. PATOLOGIA SUTKA. KOLOKWIUM I /zagadnienia z ćw. 1-4/ Ćw. 5. PATOLOGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH. Ćw. 6. PATOLOGIA DRÓG MOCZOWYCH I PATOLOGIA NEREK. Ćw. 7. PATOLOGIA SKÓRY. Ćw. 8. PATOLOGIA TKANEK MIĘKKICH. Ćw. 9. PATOLOGIA KOŚCI I STAWÓW. KOLOKWIUM II /zagadnienia z ćw. 5-9/ Ćw. 10. PATOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO. Ćw. 11. HEMATOPATOLOGIA- choroby szpiku. Ćw. 12. HEMATOPATOLOGIA- choroby węzłów chłonnych. KOLOKWIUM III /zagadnienia z ćw. 10-12/ Ćw. 13. PATOLOGIA OGÓLNA POWTÓRZENIE. SEMINARIA SEMINARIUM 1. CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH. SEMINARIUM 2. NARZĄDY WEWNĄTRZWYDZIELNICZE - PRZYSADKA, TRZUSTKA. SEMINARIUM 3. NOWOTWORY HPV- ZALEŻNE (GŁOWA I SZYJA, NARZĄD RODNY). SEMINARIUM 4. PATOLOGIA CIĄŻY I POPŁODU. SEMINARIUM 5. PATOLOGIA GRUCZOŁU KROKOWEGO. SEMINARIUM 6. KZN. SEMINARIUM 7. DERMATOZY. SEMINARIUM 8. PATOLOGIA TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I STAWÓW, MIĘŚNI I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (NON-NEO). SEMINARIUM 9. PATOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO - CHOROBY NIENOWOTWOROWE. SEMINARIUM 10. HEMATOPATOLOGIA- POWTÓRZENIE.
Opis wykładówWYKŁADY 1. PATOLOGIA TRZUSTKI, WĄTROBY. CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH. 2. PATOLOGIA NARZĄDÓW WEWNĄTRZWYDZIELNICZYCH. 3. PATOLOGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ŻEŃSKICH. 4. PATOLOGIA SUTKA. 5. PATOLOGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH I GRUCZOŁU KROKOWEGO. 6. PATOLOGIA DRÓG MOCZOWYCH I PATOLOGIA NEREK. 7. PATOLOGIA SKÓRY. 8. PATOLOGIA TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I STAWÓW. 9. PATOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO. 10. HEMATOPATOLOGIA.
Cel kształceniaPatologia narządowa: Poznanie i zrozumienie materialnych podstaw chorób leczonych na oddziałach szpitalnych i w klinikach. Interpretacja wyników badań cytologicznych i histopatologicznych. Kształcenie pozytywnych postaw i zachowań zgodnych z etyką lekarską.
Literatura podstawowa1) Kumar V. Abbas A.K. Aster J.; red. wyd. pol. Włodzimierz T. Olszewski, Patologia Robbinsa; red. wyd. pol. Włodzimierz T. Olszewski, Elsevier Urban & Partner, wyd. X, 2019
Literatura uzupełniająca1) Domagała W, wyd. Polska Akademia Umiejętności, Patologia znaczy słowo o chorobie. Tom II, 2019r., tom 2) Domagała W, Chosia M, Urasińska E., wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Podstawy Patologii, 2014r., tom 3) Domagała W, wyd. Polska Akademia Umiejętności, Patologia znaczy słowo o chorobie. Tom I, 2016r., tom
Uwagi