Pediatria 2/6

Pediatrics 2/6

2023L

Kod przedmiotu48SJ-PED26
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, fizjologia, biochemia, histologia z cytofizjologią i embriologią, immunologia, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, rozwój człowieka
Wymagania wstępneWiedza z zakresu budowy makroskopowej i mikroskopowej narządów, ich rozwoju, funkcji, podstawowych przemian metabolicznych, ich patologii, diagnostyki. Znajomość mechanizmów odporności wrodzonej i nabytej. Znajomość najczęstszych patogenów, metod ich diagnostyki i leczenia. Znajomość epidemiologii schorzeń infekcyjnych i nieinfekcyjnych. Znajomość prawidłowego rozwoju dziecka i zaburzeń rozwoju psychomotorycznego i fizycznego. Znajomość odrębności badania fizykalnego dzieci.
Opis ćwiczeńĆwiczenia: 1. Badanie przedmiotowe noworodka donoszonego – cechy fizjologiczne i morfologiczne noworodków donoszonych, adaptacja noworodka do życia pozamacicznego. Żółtaczka fizjologiczna. 2. Postępowanie z noworodkiem po urodzeniu. Żywienie noworodków donoszonych i wcześniaków. Karmienie piersią. Żółtaczka związana z karmieniem mlekiem kobiecym. 3. Noworodek przedwcześnie urodzony. 4. Rozwój układu krążenia, krążenie płodowe/noworodkowe, najczęstsza patologia układu krążenia w okresie noworodkowym. Rozwój układu oddechowego. Bezdechy. Najczęstsze patologie układu oddechowego u noworodka. 5. Karmienie naturalne a karmienie sztuczne. Mieszanki mlekozastępcze. 6. Niedobory masy ciała u dzieci. Ocena rozwoju dziecka, badanie podmiotowe, przedmiotowe, historia choroby. 10. Kolka niemowlęca, ulewanie. 11. Alergia pokarmowa. Seminaria: 1.Klasyfikacja noworodków według czasu trwania ciąży, urodzeniowej masy ciała, wcześniactwo. 2.Ocena stanu noworodka po porodzie. Stany przejściowe. 3. Wpływ chorób matki na noworodka. 4. Badania przesiewowe, schorzenia metaboliczne. 5. Skóra i tkanka podskórna u niemowląt: fizjologia i najczęstsze schorzenia.
Opis wykładóww 6. semestrze nie ma wykładów
Cel kształceniaZapoznanie studenta z zasadami poprawnego zbierania wywiadu dotyczącego okresu ciąży i porodu. Zapoznanie studenta z fizjologią i patologią noworodka urodzonego o czasie oraz urodzonego przedwcześnie. Zapoznanie studenta z zasadami prawidłowego żywienia noworodków urodzonych o czasie i wcześniaków z podkreśleniem szczególnej roli karmienia naturalnego oraz trudności w karmieniu piersią. Inne sposoby - karmienie sztuczne, dojelitowe, pozajelitowe. Przedstawienie studentom problematyki alergii na pokarm. Zapoznanie studenta z mechanizmami adaptacji noworodka do samodzielnego życia. Przedstawienie studentom zasad prowadzenia badań przesiewowych u noworodków. Przygotowanie studenta do samodzielnej oceny stanu noworodka oraz przeprowadzenia badania fizykalnego noworodka. Przygotowanie studenta do interpretacji wyników podstawowych badań laboratoryjnych u noworodków.
Literatura podstawowa1) Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H. , Pediatria, t. I, PZWL, 2013 2) Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H. , Pediatria, t. II, PZWL, 2013 3) Dobrzańska A., Ryżko J., Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, U&P Wrocław, 2014 4) Szczapa J., Neonatologia, PZWL, 2015 5) Obuchowicz A.,, Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi