Pediatria 3/6

Pediatrics 3/6

2024Z

Kod przedmiotu48SJ-PED36
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, Fizjologia, Patologia, Biochemia, Histologia z cytofizjologią i embriologią, Immunologia, Mikrobiologia, Farmakologia z toksykologią, Propedeutyka pediatrii
Wymagania wstępneOpanowanie wiedzy z przedmiotów wprowadzających i umiejętność jej wykorzystania w kontekście zbierania wywiadu, zbadania dziecka, oceny jego rozwoju jako podstawa do przeprowadzenia diagnostyki różnicowej w zakresie schorzeń układu moczowego, schorzeń endokrynologicznych, w tym cukrzycy oraz hematologicznych.
Opis ćwiczeńTreść ćwiczeń: 1.Anemia spowodowana niedostateczną produkcją krwinek czerwonych: niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedobór kwasu foliowego, niedokrwistość złośliwa, niedokrwistość chorób przewlekłych. 2. Niedokrwistości hemolityczne (wrodzone, nabyte). Niedokrwistości aplastyczne AA (wrodzone, nabyte). Neutropenie. 3. Normy. 4. Zaburzenia hemostazy wtórnej oraz zaburzenia fibrynolizy. 5. Białaczka. Chłoniaki. 6.Cukrzyca u dzieci i młodzieży. 7.Leczenie cukrzycy. Śpiączka ketonowa 8. Cukrzyca typu 2 u dzieci. Treść seminariów: 1.Odrębności norm laboratoryjnych morfologii krwi u dzieci. 2. Diagnostyka i różnicowanie powiększonych węzłów chłonnych u dzieci. 3. Zatrucia u dzieci. 4.Choroby metaboliczne – rodzaje, przyczyny, objawy. 5. Choroby „sieroce”.
Opis wykładów1. Niedokrwistość u dzieci: objawy, podział diagnostyka. 2.Zaburzenia hemostazy pierwotnej: skazy naczyniowe, choroba von Willebranda, małopłytkowość, zaburzenia funkcji płytek krwi. 3. Zaburzenia hemostazy wtórnej u dzieci. Normy laboratoryjne hemostazy u dzieci, wskazania do leczenia. 4. Białaczki u dzieci: objawy, diagnostyka, leczenie. 5. Nowotwory układu chłonnego u dzieci: objawy, diagnostyka, leczenie.
Cel kształceniaPoznanie przez studenta odrębności anatomicznych i fizjologicznych układu moczowego, cukrzycy. Zapoznanie się z normami hematologicznymi u dzieci. Zbieranie wywiadu, poznanie diagnostyki różnicowej, leczenia, nadzór i prewencja schorzeń układu moczowego, cukrzycy, schorzeń układu krwiotwórczego, skaz naczyniowych i osoczowych oraz wybranych nowotworów, zburzeń odporności u dzieci. Utrwalenie umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego. Programowanie postępowania terapeutycznego, nadzór nad pacjentem.
Literatura podstawowa1) Wanda Kawalec Ryszard Grenda Helena Ziółkowska, "Pediatria", , PZWL, , 2013r., 2) A. Dobrzańska, J. Ryżko, "Pediatria - podręcznik do lekarskiego egzaminu państwowego,wyd.II, U&P Wrocław, 2014r., 3) J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz, , "ABC zabiegów w pediatrii", Medycyna Praktyczn,, 2012r., 4) Anna Obuchowicz, "Badania podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii",, ., 2007r., 5) K. Kubicka, W. Kawalec, "Pediatria.", , t. I i II., PZWL, , 2003r.,
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak