Pediatria 4/6

Pediatrics 4/6

2024L

Kod przedmiotu48SJ-PED46
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, Fizjologia, Patologia, Biochemia, Histologia z cytofizjologią i embriologią, Immunologia, Mikrobiologia, Farmakologia z toksykologią, Fizjologia rozwoju dziecka. Zasady żywienia dzieci. Symptomatologia najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Badanie fizykalne dziecka w różnym wieku.
Wymagania wstępneOpanowanie wiedzy z przedmiotów wprowadzających i umiejętność jej wykorzystania w kontekście zbierania wywiadu, zbadania dziecka, oceny jego rozwoju jako podstawa do przeprowadzenia diagnostyki różnicowej w zakresie schorzeń układu moczowego, schorzeń endokrynologicznych, w tym cukrzycy oraz hematologicznych.
Opis ćwiczeńĆwiczenia: 1.Zbieranie wywiadu u dzieci z podejrzeniem zaburzeń hormonalnych i badanie przedmiotowe. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Krzywica. 2. Zaburzenia wzrostu u dzieci. Niedobór i nadmiar wzrostu. 3. Zaburzenia funkcji tarczycy. Niedoczynność nadczynność tarczycy. Guzy tarczycy. 4. Otyłość. Zespół metaboliczny. 1. Wady wrodzone układu moczowego. Odpływy pęcherzowo-moczowodowe. 2. Zakażenia układu moczowego. 3. Zburzenia oddawania moczu u dzieci. 4. Białkomocz. Zespół nerczycowy. Seminaria: 1. Układ wydzielania wewnętrznego u dzieci. 2.Niedobory wzrostu. 3.Otyłość i nadwaga. 4.Choroby przytarczyc. 5. Niedoczynność nadnerczy (choroba Addisona).
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie studenta z odrębnościami anatomicznymi i fizjologicznymi układu moczowego i układu wydzielania wewnętrznego u dzieci. Przygotowanie studenta do przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, leczenia, nadzoru i prewencji schorzeń układu moczowego, schorzeń układu wydzielania wewnętrznego. Utrwalenie umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego. Programowanie postępowania terapeutycznego i nadzoru nad pacjentem.
Literatura podstawowa1) Wanda Kawalec Ryszard Grenda Helena Ziółkowska, "Pediatria", , PZWL, , 2013r., 2) A. Dobrzańska, J. Ryżko, , "Pediatria , t. I i II, PZWL, 2014r.,
Literatura uzupełniająca1) K. Bożkowa, wyd. PZWL, Dawkowanie leków u dzieci, 2005r., tom 2) Wanda Kawalec, Andrzej Milanowski, wyd. PZWL, Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej, 2003r., tom
Uwagi