Pediatria 5/6

Pediatrics 5/6

2025L

Kod przedmiotu48SJ-PED56
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Kawalec, R.Grenda Helena Ziółkowska, Pediatria, , t. I i II, PZWL, 2013 2) A. Dobrzańska, J. Ryżko, Pediatria - podręcznik do lekarskiego egzaminu państwowego ,wyd.II, U&P Wrocław, 2014, 3) J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz, ABC zabiegów w pediatrii, Medycyna Praktyczna, 2012 4) A. Obuchowicz,, Badania podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL, , 2007 5) K. Kubicka, W. Kawalec,, Pediatria, , PZWL, , 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi