Pediatria 6/6

Pediatrics 6/6

2026Z

Kod przedmiotu48SJ-PED66
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Kawalec, R. Grenda, H. Ziółkowska, Pediatria, t. 1 i 2, PZWL, 2013 2) A. Dobrzańska, J. Ryżko, Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, Elsevier Urban&Partner, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi