Prawo medyczne i deontologia lekarska

Medical Law and Deontology

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-PMiDL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
Przedmioty wprowadzające wszystkie przedmiotów obowiązujących w semestrach 1-9
Wymagania wstępnezaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązujących w semestrach 1-9
Opis ćwiczeń:seminaria: 1. Podstawy prawne działalności lekarza. 2. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego 3. Odpowiedzialność karna i cywilna lekarza 4. Zasady prowadzenia eksperymentów medycznych 5. Kodeks etyczny,ĆWICZENIA:analiza akt sądowych, referaty i dyskusje
Opis wykładówbrak,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:brak
Cel kształceniaC.1 Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi regulującymi pracę lekarzy i pozostałego personelu medycznego C.2 Zapoznanie studentów z zasadami etyki i deontologii lekarskiej
Literatura podstawowa1) M. Nesterowicz, Prawo Medyczne , Dom Organizatora, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagiseminaria: 1. Podstawy prawne działalności lekarza. 2. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego 3. Odpowiedzialność karna i cywilna lekarza 4. Zasady prowadzenia eksperymentów medycznych 5. Kodeks etyczny