Podstawy dietetyki

Basics of Nutrition

2022Z

Kod przedmiotu48SJ-PODDIET
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające podstawy żywienia człowieka, żywienie człowieka
Wymagania wstępne znajomość zasad żywienia ludzi zdrowych
Opis ćwiczeńOmówienie programu ćwiczeń. Wydatki energetyczne organizmu.Normy żywienia. Ocena sposobu żywienia. Ocena stanu odżywienia. Zaliczanie
Opis wykładówPotrzeby energetyczne organizmu. Rola składników pożywienia w organizmie człowieka;Normy żywienia. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia;Diety lecznicze;Test sprawdzający wiedzę.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. podstawowych diet leczniczych i ich zastosowania w leczeniu wybranych stanów chorobowych. Nabycie umiejętności planowania dietoterapii i prawidłowego doboru produktów w podstawowych dietach leczniczych oraz opracowywania zaleceń żywieniowych dla pacjenta.
Literatura podstawowa1) Bawa S., Gajewska D., Kozłowska L., Lange E., Myszkowska-Ryciak J. Włodarek D., "Dietetyka 1.", SGGW, Warszawa, 20015 2) Gawęcki J. (red.), "Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu",, PWN, Warszawa, 201 3) Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.),, "Żywienie człowieka zdrowego i chorego", PWN, Warszawa, 2012 4) Jarosz M. (red.) , Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu., IŻŻ, Warszawa, 2017
Literatura uzupełniająca1) Chevallier L., (Gajewska D., red. wydania polskiego),, wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław, "51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych", 2010r., tom 2) Jarosz M. (red.), wyd. IŻŻ, Warszawa, "Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja",, 2017r., tom 3) Peckenpaugh N., wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław,, "Podstawy żywienia i dietoterapia", 2011r., tom 4) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), wyd. PWN, Warszawa, "Żywienie a zdrowie publiczne", 2009r., tom 5) Kunachowicz H., Nadolna I.,Przygoda B.,Iwanow K., , wyd. PZWL, Warszawa, "Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych", 2005r., tom 6) Roszkowski W, wyd. SGGW, Warszawa, Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń",, 2005r., tom 7) Wądołowska L, Bandurska-Stankiewicz E.,, wyd. UWM, Olsztyn, "Wybrane zagadnienia z dietetyki. Ćwiczenia", 2002r., tom
Uwagimax liczebność grupy ćwiczeniowej: 15 osób