Profesjonalizm

Professionalism

2024L

Kod przedmiotu48SJ-PROFE
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prof. dr hab. med. Mieczys∏aw Chorà˝y Dr n. przyr. Aleksander Sochanik, Profesjonalizm medyczny w nowym milenium: konstytucja lekarska, NOWOTWORY Journal of Oncology • 2003 • volume 53, 2003 2) Walter F. Baile Robert Buckman Renato Lenzi Gary Glober Estela A. Beale Andrzej P. Kudelka, SPIKES—A Six‐Step Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer, The Oncologist, 2000 3) -, Międzynarodowa Karta wartości humanistycznych W opiece zdrowotnej, -, 2017 4) Richard M. Glass, MD, The Patient-Physician Relationship, JAMA, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi