Propedeutyka stomatologii

Introduction to Dentistry

2022L

Kod przedmiotu48SJ-PSTOM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aleksandrowicz R., Ciszek B, Anatomia kliniczna głowy i szyi, PZWL, - 2) Janczuk Z, Stomatologia zachowawcza, PZWL, 1996 3) Jańczuk Z, Propedeutyka stomatologii , pzwl, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi