Psychiatria 1/2

Psychiatry 1/2

2025L

Kod przedmiotu48SJ-PSYCH12
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówistoria psychiatrii. Podstawowe pojęcia z zakresu psychopatologii ogólnej człowieka dorosłego - sposób oceny poszczególnych funkcji psychicznych. Narzędzia oceny zaburzeń. Szczegółowy opis zaburzeń świadomości (zespół majaczeniowy, zamroczeniowy, splątanie). Zaburzenia uwagi i pamięci. Koncepcje funkcjonowania pamięci roboczej , długotrwałej. Amnezja. Zaburzenia funkcji poznawczych: spostrzegania (omamy, złudzenia) myślenia (rojenia). Zaburzenia napędu ruchowego, zaburzenia mowy zewnętrznej, wewnętrznej. Zaburzenia uczuć w świetle dyssolucji psychicznej. Zaburzenia nastroju, stępienie efektu, drażliwość, chwiejność afektywna, zaleganie, niedostosowanie afektu. Zaburzenia osobowości bez naruszenia struktury (osobowość nieprawidłowa, socjopatyczna), rozdwojenie osobowości, rozszczepienie osobowości. Zaburzenia funkcji motywacyjno decyzyjnych.,SEMINARIUM:1. Zasady komunikacji - prawidłowe badanie psychiatryczne. 2. Zaburzenia psychiczne związane ze stanem somatycznym - zasady psychiatrii konsultacyjnej. 3. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. 4. Zaburzenia sfery popędowej poparte kazuistyką . 5. Zaburzenia odżywiania (anorexia, bulimia) zaburzenia seksualne, zaburzenia snu: diagnostyka i leczenie. 6. Psychiatria sądowa. 7. Psychiatria dostosowana do potrzeb prawa karnego i cywilnego. Przykłady opinii sądowo psychiatrycznych.,ĆWICZENIA:1. Wywiad i badanie psychiatryczne, metody badań 2. Świadomość i jej zaburzenia 3. Spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie i inteligencja (funkcje poznawcze) 4. Zaburzenia życia uczuciowego 5. Sfera woli dążeń i działania. Napęd psychomotoryczny 6. Zespoły zaburzeń psychicznych 7. Zaliczenie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarema Marek, Raba-jabłońska Jolanta, Psychiatria kliniczna. podręczni dla studentów., PZWL Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi