Psychiatria 2/2

Psychiatry 2/2

2026Z

Kod przedmiotu48SJ-PSYCH22
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń:1. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe – diagnostyka, leczenie . 2. Zaburzenia nastroju (afektywne), patomechanizm zaburzeń afektywnych, diagnostyka, leczenie. 3. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną, epidemiologia, diagnostyka, leczenie. 4. Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, epidemiologia, diagnostyka, profilaktyka, leczenie. 5. Zaburzenia psychiczne organiczne włącznie z zespołami objawowymi – etiologia, patomechanizm, diagnostyka, różnicowanie. 6. Zaburzenia osobowości i zachowania. Stany nagłe w psychiatrii.,ĆWICZENIA:1. Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi. Upośledzenie umysłowe. 2. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe. 3. Zaburzenia nastroju (afektywne). 4. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną. Zaburzenia osobowości. 5. Zespól uzależnienia spowodowany używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 6. Metody leczenia w psychiatrii. 7. Zagadnienia prawne w psychiatrii. 8. Zaliczenie ćwiczeń
Opis wykładówIUM:1. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe – diagnostyka, leczenie . 2. Zaburzenia nastroju (afektywne), patomechanizm zaburzeń afektywnych, diagnostyka, leczenie. 3. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną, epidemiologia, diagnostyka, leczenie. 4. Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, epidemiologia, diagnostyka, profilaktyka, leczenie. 5. Zaburzenia psychiczne organiczne włącznie z zespołami objawowymi – etiologia, patomechanizm, diagnostyka, różnicowanie. 6. Zaburzenia osobowości i zachowania. Stany nagłe w psychiatrii.,ĆWICZENIA:1. Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi. Upośledzenie umysłowe. 2. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe. 3. Zaburzenia nastroju (afektywne). 4. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną. Zaburzenia osobowości. 5. Zespól uzależnienia spowodowany używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 6. Metody leczenia w psychiatrii. 7. Zagadnienia prawne w psychiatrii. 8. Zaliczenie ćwiczeń.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarema Marek, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny., Wyd. PZWL Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi