Psychologia lekarska

Medical Psychology

2022Z

Kod przedmiotu48SJ-PSYCHLEK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Heszen I., Sęk H., , Psychologia zdrowia., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, s. 2) Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D., Psychologia w praktyce medycznej. , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007 3) Salmon P., , Psychologia w medycynie. , Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk, 2002 4) Talarowska M., Florkowski A., Gałecki P., , Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych., Wydawnictwo Continuo, Wrocław , 2011 5) P.R. Myerscough, M.Ford , Jak rozmawiać z pacjentem., Wydawnictwo GWP , 2001 6) T. Gordon, W.S. Edwards , Rozmawiać z pacjentem., Wydawnictwo MEDICOVER, 2009 7) L. Marcinowicz, S. Chlabicz , Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego. , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014 8) M. Hebanowski, J. Kliszcz, B. Trzeciak , Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi