Praktyki wakacyjne 1/5

Summer clerkship 1/5

2021L

Kod przedmiotu48SJ-PWAK15
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńo 1. roku studenta obowiązuje 4-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin z zakresu opieki nad chorym, odbywająca się w oddziałach szpitalnych. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami w zakresie opieki pielęgniarskiej i podstawowej opieki medycznej. Udział w prowadzeniu dokumentacji pielęgniarskiej związanej z przyjęciem, pobytem, wypisem lub zgonem pacjenta. Udział w prowadzeniu dokumentacji dot. historii pielęgnowania pacjenta. Udział w prowadzeniu ewidencji chorych. Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki. Udział w codziennym raporcie pielęgniarskim (informacje dotyczące pacjentów po nocnym dyżurze, pacjentów nowoprzyjętych itp.). Udział w obchodzie lekarskim. Pomiar i monitorowanie podstawowych parametrów i funkcji życiowych pacjenta podczas obchodu lekarskiego (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin tj. rodzaju i ilości płynów np. z drenów itp.). Udział w realizacji zleceń lekarskich - zapoznanie się z indywidualna kartą zleceń, podawanie leków itp. Udział w przygotowaniu leków do podania (np. wlewy dożylne). Udział w czynnościach pielęgnacyjnych pacjenta. Zakładanie i/lub asystowanie przy opatrywaniu ran oraz unieruchomieniach. Udział w karmieniu chorych i zapoznanie się z żywieniem i dietą pacjentów. Udział w przygotowaniu pacjenta do zabiegu/operacji planowej lub ze wskazań życiowych. Udział w obserwacji pacjenta po zabiegu/operacji lub po badaniach diagnostycznych inwazyjnych/nieinwazyjnych. Poznanie zasad prowadzenia profilaktyki przeciwodleżynowej oraz zasady pielęgnowania i leczenia odleżyn. Udział w prowadzonych w oddziale szkoleniach edukacyjnych. Udział w prowadzonych szkoleniach edukacyjnych i profilaktycznych pacjentów przez personel pielęgniarski
Opis wykładówI:Po 1. roku studenta obowiązuje 4-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin z zakresu opieki nad chorym, odbywająca się w oddziałach szpitalnych. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami w zakresie opieki pielęgniarskiej i podstawowej opieki medycznej. Udział w prowadzeniu dokumentacji pielęgniarskiej związanej z przyjęciem, pobytem, wypisem lub zgonem pacjenta. Udział w prowadzeniu dokumentacji dot. historii pielęgnowania pacjenta. Udział w prowadzeniu ewidencji chorych. Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki. Udział w codziennym raporcie pielęgniarskim (informacje dotyczące pacjentów po nocnym dyżurze, pacjentów nowoprzyjętych itp.). Udział w obchodzie lekarskim. Pomiar i monitorowanie podstawowych parametrów i funkcji życiowych pacjenta podczas obchodu lekarskiego (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin tj. rodzaju i ilości płynów np. z drenów itp.). Udział w realizacji zleceń lekarskich - zapoznanie się z indywidualna kartą zleceń, podawanie leków itp. Udział w przygotowaniu leków do podania (np. wlewy dożylne). Udział w czynnościach pielęgnacyjnych pacjenta. Zakładanie i/lub asystowanie przy opatrywaniu ran oraz unieruchomieniach. Udział w karmieniu chorych i zapoznanie się z żywieniem i dietą pacjentów. Udział w przygotowaniu pacjenta do zabiegu/operacji planowej lub ze wskazań życiowych. Udział w obserwacji pacjenta po zabiegu/operacji lub po badaniach diagnostycznych inwazyjnych/nieinwazyjnych. Poznanie zasad prowadzenia profilaktyki przeciwodleżynowej oraz zasady pielęgnowania i leczenia odleżyn. Udział w prowadzonych w oddziale szkoleniach edukacyjnych. Udział w prowadzonych szkoleniach edukacyjnych i profilaktycznych pacjentów przez personel pielęgniarski.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Europejska Rada Resuscytacji, "Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2010" , Europejska Rada Resuscytacji, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi