Praktyki wakacyjne 2/5

Summer clerkship 2/5

2022L

Kod przedmiotu48SJ-PWAK25
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńo 2. roku studenta obowiązuje 3-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 90 godzin z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, odbywająca się w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w gabinecie POZ, gabinecie zabiegowym placówki. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w POZ oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z rejestracją, przyjęciem, badaniem, zleceniami i zaleceniami dla pacjenta. Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w podstawowych zabiegach/procedurach wykonywanych przez lekarza. Udział w badaniu przedmiotowym i podmiotowym pacjentów internistycznych (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Ocena podstawowych parametrów życiowych pacjenta podczas wizyty lekarskiej (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin). Pomiar, monitorowanie oraz analiza: ciśnienia, tętna, temperatury, poziomu glikemii (testy paskowe), badania EKG oraz ostrości wzroku. Udział w wykonywaniu zaleceń lekarskich - zapoznanie się oraz uczestniczenie w uzupełnianiu indywidualnej karty zleceń i w ordynowaniu leków (wypisywanie recept, rodzaj i grupy przypisywanych leków). Zapoznanie się z zasadami wydawania skierowań na specjalistyczne badania, zaświadczeń, zwolnień lekarskich oraz ze sposobem ich wypełniania. Udział w realizacji zaleceń specjalistów innych dziedzin w ramach przygotowania pacjentów do zabiegów, badań diagnostycznych, operacji, lub opieki po w/w zabiegach. Udział w szkoleniach skierowanych do lekarzy POZ. Zapoznanie się ze specyfiką opieki w różnych grupach wiekowych (m.in. noworodek, niemowlę, osoba starsza). Zapoznanie się z aktualnym kalendarzem szczepień. Interpretacja wyników badań (laboratoryjnych i obrazowych), wykonywanych w ramach POZ. Udział w wizytach domowych i patronażowych. Udział w okresowym bilansie zdrowia w grupie wiekowej 0-18. Udział w propagowaniu zdrowego trybu życia. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zgonu. Po 2. roku studenta obowiązuje 1-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 30 godzin z zakresu pomocy doraźnej, odbywająca się w stacji pogotowia ratunkowego (SPR) lub w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w SPR lub w SOR. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w SPR lub w SOR oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem/przekazaniem, pobytem, wypisem pacjenta. Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w badaniu przedmiotowymi podmiotowym pacjentów (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Ocena podstawowych parametrów życiowych pacjenta (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin). Udział w prezentacji ogólnego stanu pacjenta oraz przedstawienia historii choroby. Obserwacja i kontrola stanu pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem parametrów funkcji życiowych. Zapoznanie się i umiejętność stosowania zasad Triage. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich. Praktyki realizowane w SOR: Udział w przygotowaniu pacjenta i przekazaniu do odpowiedniego oddziału, badań diagnostycznych nieinwazyjnych/inwazyjnych ze wskazań życiowych lub Praktyki realizowane w SPR: Udział w wyjazdach karetki reanimacyjnej do stanów nagłych oraz pacjentów m.in. internistycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, ginekologiczno-położniczych itp. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób prowadzących do stanu zagrożenia życia i utraty zdrowia. Udział w medycznych czynnościach ratunkowych w stanach nagłych. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wykorzystywanie ich w praktyce
Opis wykładówI:Po 2. roku studenta obowiązuje 3-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 90 godzin z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, odbywająca się w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w gabinecie POZ, gabinecie zabiegowym placówki. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w POZ oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z rejestracją, przyjęciem, badaniem, zleceniami i zaleceniami dla pacjenta. Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w podstawowych zabiegach/procedurach wykonywanych przez lekarza. Udział w badaniu przedmiotowym i podmiotowym pacjentów internistycznych (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Ocena podstawowych parametrów życiowych pacjenta podczas wizyty lekarskiej (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin). Pomiar, monitorowanie oraz analiza: ciśnienia, tętna, temperatury, poziomu glikemii (testy paskowe), badania EKG oraz ostrości wzroku. Udział w wykonywaniu zaleceń lekarskich - zapoznanie się oraz uczestniczenie w uzupełnianiu indywidualnej karty zleceń i w ordynowaniu leków (wypisywanie recept, rodzaj i grupy przypisywanych leków). Zapoznanie się z zasadami wydawania skierowań na specjalistyczne badania, zaświadczeń, zwolnień lekarskich oraz ze sposobem ich wypełniania. Udział w realizacji zaleceń specjalistów innych dziedzin w ramach przygotowania pacjentów do zabiegów, badań diagnostycznych, operacji, lub opieki po w/w zabiegach. Udział w szkoleniach skierowanych do lekarzy POZ. Zapoznanie się ze specyfiką opieki w różnych grupach wiekowych (m.in. noworodek, niemowlę, osoba starsza). Zapoznanie się z aktualnym kalendarzem szczepień. Interpretacja wyników badań (laboratoryjnych i obrazowych), wykonywanych w ramach POZ. Udział w wizytach domowych i patronażowych. Udział w okresowym bilansie zdrowia w grupie wiekowej 0-18. Udział w propagowaniu zdrowego trybu życia. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zgonu. Po 2. roku studenta obowiązuje 1-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 30 godzin z zakresu pomocy doraźnej, odbywająca się w stacji pogotowia ratunkowego (SPR) lub w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w SPR lub w SOR. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w SPR lub w SOR oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem/przekazaniem, pobytem, wypisem pacjenta. Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w badaniu przedmiotowymi podmiotowym pacjentów (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Ocena podstawowych parametrów życiowych pacjenta (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin). Udział w prezentacji ogólnego stanu pacjenta oraz przedstawienia historii choroby. Obserwacja i kontrola stanu pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem parametrów funkcji życiowych. Zapoznanie się i umiejętność stosowania zasad Triage. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich. Praktyki realizowane w SOR: Udział w przygotowaniu pacjenta i przekazaniu do odpowiedniego oddziału, badań diagnostycznych nieinwazyjnych/inwazyjnych ze wskazań życiowych lub Praktyki realizowane w SPR: Udział w wyjazdach karetki reanimacyjnej do stanów nagłych oraz pacjentów m.in. internistycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, ginekologiczno-położniczych itp. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób prowadzących do stanu zagrożenia życia i utraty zdrowia. Udział w medycznych czynnościach ratunkowych w stanach nagłych. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wykorzystywanie ich w praktyce.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kabata J., Kalinowski L., Szczepanska-Konkel M, Angielski S., , ., Badania laboratoryjne w codziennej praktyce-wartości referencyjne i interpretacja, t. nd, wyd. Urban, 2005, 2005, s. nd
Literatura uzupełniająca
Uwagi