Praktyki wakacyjne 4/5

Summer clerkship 4/5

2024L

Kod przedmiotu48SJ-PWAK45
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńo 4. roku studenta obowiązuje 2-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 60 godzin z zakresu chirurgii, odbywająca się w oddziale chirurgii ogólnej. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale chirurgii ogólnej i na bloku operacyjnym. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale, oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjenta chirurgicznego. Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki. Omówienie podczas obchodu lekarskiego podstawowych parametrów życiowych pacjenta chirurgicznego (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin), ogólnego stanu chorego oraz postępów procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Udział w diagnozowaniu oraz pielęgnacji pacjenta chirurgicznego. Udział w badaniu przedmiotowym i podmiotowym pacjentów chirurgicznych (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich – zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Udział w przygotowaniu pacjenta chirurgicznego do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych), zabiegów, operacji planowanych lub ze wskazań życiowych oraz obserwacja pacjenta po badaniach/zabiegach/operacjach. Udział w myciu do operacji, przygotowaniu pola operacyjnego oraz udział/asysta w zabiegach i operacjach. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób kwalifikowanych do leczenia zabiegowego. Po 4. roku studenta obowiązuje 2-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 60 godzin z zakresu pediatrii, odbywająca się w oddziale pediatrycznym. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale pediatrycznym. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale, oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjenta pediatrycznego. Omówienie podczas obchodu lekarskiego podstawowych parametrów życiowych pacjenta pediatrycznego (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin), ogólnego stanu chorego oraz postępów procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Udział w diagnozowaniu oraz pielęgnacji pacjenta pediatrycznego. Udział w badaniu przedmiotowym i podmiotowym pacjentów pediatrycznych (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich – zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Udział w przygotowaniu pacjenta pediatrycznego do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych), zabiegów, operacji planowanych lub ze wskazań życiowych oraz obserwacja pacjenta po badaniach/zabiegach/operacjach. Udział w zabiegach, operacjach. Znajomość zasad i udział w postępowaniu krwioleczniczym. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i anatomicznych odrębności niemowlęcia i dziecka. Zapoznanie się z aktualnym kalendarzem szczepień. Zapoznanie się z zasadami żywienia niemowlęcia zdrowego/ chorego oraz dziecka zdrowego/chorego
Opis wykładówI:Po 4. roku studenta obowiązuje 2-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 60 godzin z zakresu chirurgii, odbywająca się w oddziale chirurgii ogólnej. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale chirurgii ogólnej i na bloku operacyjnym. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale, oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjenta chirurgicznego. Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki. Omówienie podczas obchodu lekarskiego podstawowych parametrów życiowych pacjenta chirurgicznego (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin), ogólnego stanu chorego oraz postępów procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Udział w diagnozowaniu oraz pielęgnacji pacjenta chirurgicznego. Udział w badaniu przedmiotowym i podmiotowym pacjentów chirurgicznych (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich – zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Udział w przygotowaniu pacjenta chirurgicznego do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych), zabiegów, operacji planowanych lub ze wskazań życiowych oraz obserwacja pacjenta po badaniach/zabiegach/operacjach. Udział w myciu do operacji, przygotowaniu pola operacyjnego oraz udział/asysta w zabiegach i operacjach. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób kwalifikowanych do leczenia zabiegowego. Po 4. roku studenta obowiązuje 2-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 60 godzin z zakresu pediatrii, odbywająca się w oddziale pediatrycznym. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale pediatrycznym. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale, oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjenta pediatrycznego. Omówienie podczas obchodu lekarskiego podstawowych parametrów życiowych pacjenta pediatrycznego (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin), ogólnego stanu chorego oraz postępów procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Udział w diagnozowaniu oraz pielęgnacji pacjenta pediatrycznego. Udział w badaniu przedmiotowym i podmiotowym pacjentów pediatrycznych (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich – zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Udział w przygotowaniu pacjenta pediatrycznego do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych), zabiegów, operacji planowanych lub ze wskazań życiowych oraz obserwacja pacjenta po badaniach/zabiegach/operacjach. Udział w zabiegach, operacjach. Znajomość zasad i udział w postępowaniu krwioleczniczym. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i anatomicznych odrębności niemowlęcia i dziecka. Zapoznanie się z aktualnym kalendarzem szczepień. Zapoznanie się z zasadami żywienia niemowlęcia zdrowego/ chorego oraz dziecka zdrowego/chorego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kabata J., Kalinowski L., Szczepanska-Konkel M., Angielski S., Badania laboratoryjne w codziennej praktyce- wartości referencyjne i interpretacja , t. 1, Urban, 2005 2) Red. Gajewski P, Interna Szczeklika - mały podręcznik , Medycyna Praktyczna, 2017 3) Noszczyk Wojciech, Chirurgia, t. 1+2, PZWL, 2009 4) Głuszek Stanisław, Chirurgia, Czelej, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi