Praktyki wakacyjne 5/5

Summer clerkship 5/5

2025L

Kod przedmiotu48SJ-PWAK55
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńo 5. roku studenta obowiązuje 2-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 60 godzin z zakresu intensywnej terapii, odbywająca się w oddziale intensywnej terapii. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale intensywnej terapii. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale, oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjenta wymagającego intensywnej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich – zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, podawanie leków, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Udział w diagnozowaniu oraz pielęgnacji pacjenta wymagającego intensywnej opieki medycznej. Omówienie podstawowych parametrów życiowych pacjenta wymagającego intensywnej opieki medycznej (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin), ogólnego stanu chorego oraz postępów procesu diagnostyczno-terapeutycznego podczas obchodu lekarskiego. Udział w pobieraniu krwi tętniczej celem wykonania gazometrii. Analiza wyników gazometrii w praktyce. Poznanie zasad korekcji zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i wodnoelektrolitowej. Zapoznanie się z zasadą działania aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego w oddziale intensywnej terapii (m.in. respirator, defibrylator, kardiomonitor, pompy infuzyjne). Udział w kwalifikacji i przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych), zabiegów, operacji planowanych lub ze wskazań życiowych, udział w znieczuleniu pacjenta oraz obserwacja pacjenta po badaniach/zabiegach/operacjach. Znajomość etiologii i patofizjologii podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych. Znajomość przyczyny, objawów, zasad diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach oraz w wirusowym zapaleniu wątroby, sepsie i zakażeniach szpitalnych. Udział w badaniu spirometrycznym, tlenoterapii, wentylacji wspomaganej i zastępczej. Udział w cewnikowaniu pęcherza moczowego. Udział w zakładaniu wkłuć dożylnych, wkłucia centralnego, iniekcjach podskórnych i domięśniowych. Poznanie systemów wkłuć centralnych i ich zastosowanie w różnych warunkach klinicznych. Zapoznanie się z zasadami pielęgnacji okolicy wkłucia, objawy zakażenia okolicy wkłucia i innych jego powikłań. Udział w medycznych czynnościach ratunkowych w stanach nagłych. Poznanie zasad podejrzenia i rozpoznawania śmierci mózgu. Poznanie zasad postępowania w przypadku wstrząsu. Po 5. roku studenta obowiązuje 2-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 60 godzin z zakresu ginekologii i połownictwa, odbywająca się w oddziale ginekologii i położnictwa. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale ginekologicznym, położniczym oraz traktu porodowego. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale, oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjentki ginekologicznej. Udział w przyjęciu pacjentki do porodu planowego/porodu nagłego/rodzącej. Wykonanie czynności związanych z założeniem dokumentacji, toaletą rodzącej. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich – zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Pomiar i monitorowanie podstawowych parametrów życiowych płodu, noworodka i matki (ciśnienie, tętno, temperatura, kardiotokografia (KTG), stężenie glukozy, pulsometr, kardiomonitor, skala Apgar). Udział w przygotowaniu pacjentki do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych) oraz znajomość zasad pobierania/zabezpieczenia materiału do badań. Udział w badaniu ginekologicznym per vaginam kobiety ciężarnej i nieciężarnej. Udział w badaniu fizykalnym piersi oraz jamy brzusznej i miednicy. Interpretacja wyników badań (laboratoryjnych i obrazowych). Udział w diagnozowaniu pacjentki ginekologicznej. Umiejętność oceny zagrożenia życia płodu, matki. Udział w opiece okołoporodowej. Zapoznanie się z zasadami karmienia piersią oraz zasadami antykoncepcji. Udział w porodzie, odbieranie porodu pod nadzorem, udział w wykonaniu czynności okołoporodowych. Kwalifikacja pacjentki do cięcia cesarskiego zabiegu/operacji planowej lub ze wskazań życiowych i udział w zabiegach. Udział w przygotowaniu pacjentki do porodu/zabiegu/operacji planowej lub ze wskazań życiowych i udział w zabiegach. Udział w obserwacji po porodzie/zabiegu/operacji lub po badaniach diagnostycznych. Udział w ocenie łożyska po porodzie. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób ginekologicznych. Poznanie zasad profilaktyki nowotworowej piersi i narządów płciowych żeńskich
Opis wykładówI:Po 5. roku studenta obowiązuje 2-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 60 godzin z zakresu intensywnej terapii, odbywająca się w oddziale intensywnej terapii. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale intensywnej terapii. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale, oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjenta wymagającego intensywnej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich – zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, podawanie leków, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Udział w diagnozowaniu oraz pielęgnacji pacjenta wymagającego intensywnej opieki medycznej. Omówienie podstawowych parametrów życiowych pacjenta wymagającego intensywnej opieki medycznej (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin), ogólnego stanu chorego oraz postępów procesu diagnostyczno-terapeutycznego podczas obchodu lekarskiego. Udział w pobieraniu krwi tętniczej celem wykonania gazometrii. Analiza wyników gazometrii w praktyce. Poznanie zasad korekcji zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i wodnoelektrolitowej. Zapoznanie się z zasadą działania aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego w oddziale intensywnej terapii (m.in. respirator, defibrylator, kardiomonitor, pompy infuzyjne). Udział w kwalifikacji i przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych), zabiegów, operacji planowanych lub ze wskazań życiowych, udział w znieczuleniu pacjenta oraz obserwacja pacjenta po badaniach/zabiegach/operacjach. Znajomość etiologii i patofizjologii podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych. Znajomość przyczyny, objawów, zasad diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach oraz w wirusowym zapaleniu wątroby, sepsie i zakażeniach szpitalnych. Udział w badaniu spirometrycznym, tlenoterapii, wentylacji wspomaganej i zastępczej. Udział w cewnikowaniu pęcherza moczowego. Udział w zakładaniu wkłuć dożylnych, wkłucia centralnego, iniekcjach podskórnych i domięśniowych. Poznanie systemów wkłuć centralnych i ich zastosowanie w różnych warunkach klinicznych. Zapoznanie się z zasadami pielęgnacji okolicy wkłucia, objawy zakażenia okolicy wkłucia i innych jego powikłań. Udział w medycznych czynnościach ratunkowych w stanach nagłych. Poznanie zasad podejrzenia i rozpoznawania śmierci mózgu. Poznanie zasad postępowania w przypadku wstrząsu. Po 5. roku studenta obowiązuje 2-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 60 godzin z zakresu ginekologii i połownictwa, odbywająca się w oddziale ginekologii i położnictwa. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale ginekologicznym, położniczym oraz traktu porodowego. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale, oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjentki ginekologicznej. Udział w przyjęciu pacjentki do porodu planowego/porodu nagłego/rodzącej. Wykonanie czynności związanych z założeniem dokumentacji, toaletą rodzącej. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich – zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Pomiar i monitorowanie podstawowych parametrów życiowych płodu, noworodka i matki (ciśnienie, tętno, temperatura, kardiotokografia (KTG), stężenie glukozy, pulsometr, kardiomonitor, skala Apgar). Udział w przygotowaniu pacjentki do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych) oraz znajomość zasad pobierania/zabezpieczenia materiału do badań. Udział w badaniu ginekologicznym per vaginam kobiety ciężarnej i nieciężarnej. Udział w badaniu fizykalnym piersi oraz jamy brzusznej i miednicy. Interpretacja wyników badań (laboratoryjnych i obrazowych). Udział w diagnozowaniu pacjentki ginekologicznej. Umiejętność oceny zagrożenia życia płodu, matki. Udział w opiece okołoporodowej. Zapoznanie się z zasadami karmienia piersią oraz zasadami antykoncepcji. Udział w porodzie, odbieranie porodu pod nadzorem, udział w wykonaniu czynności okołoporodowych. Kwalifikacja pacjentki do cięcia cesarskiego zabiegu/operacji planowej lub ze wskazań życiowych i udział w zabiegach. Udział w przygotowaniu pacjentki do porodu/zabiegu/operacji planowej lub ze wskazań życiowych i udział w zabiegach. Udział w obserwacji po porodzie/zabiegu/operacji lub po badaniach diagnostycznych. Udział w ocenie łożyska po porodzie. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób ginekologicznych. Poznanie zasad profilaktyki nowotworowej piersi i narządów płciowych żeńskich.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stachura J., Domagała W.,, "Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2010" , Europejska Rada Resuscytacji, 2010 2) Kabata, L. Kalinowski, M. Szczepańska-Konkel, S. Angielski , Badania laboratoryjne w codziennej praktyce - wartości referencyjne i interpretacje, Wydawnictwo Makmed, 2005 3) Piotr Gajewski, Interna Szczeklika - mały podręcznik 2018/2019, MP, 2018 4) Noszczyk Wojciech, Chirurgia tom 1-2, PZWL, 2005 5) Elżbieta Baś-Budecka Grzegorz H Bręborowicz , Położnictwo i ginekologia. T. 1, [Położnictwo], PZWL, 2015 6) Michał Troszyński, Położnictwo - ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny , PZWL, 2016 7) Wanda Kawalec Red.; Ryszard Grenda Red.; Helena Ziółkowska, Pediatria. T. 1, PZWL, 2013 8) Wanda Kawalec Redaktor; Ryszard Grenda Redaktor; Ewa Adamska (medycyna). Autor; Marek Kulus Redaktor, Pediatria. 2, PZWL, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi