Rehabilitacja

Rehabilitation

2024L

Kod przedmiotu48SJ-REHAB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, fizjologia, ortopedia, neurologia
Wymagania wstępneStudenci przystępujący do zajęć z przedmiotu Rehabilitacja powinni posiadać wiedzę z zakresu anatomii człowieka, fizjologii, ortopedii, neurologii.
Opis ćwiczeńĆwiczenia: 1. Badanie ortopedyczne. Planowanie rehabilitacji po endoprotezowaniu, w chorobie zwyrodnieniowej 2. Badanie neurologiczne. Planowanie rehabilitacji po urazach rdzenia, czaszkowo – mózgowych, mózgowe porażenie dziecięce. 3.Nauka profilaktyki bólów kręgosłupa – zajęcia praktyczne. 4.Skolioza, Choroba Scheuermanna, wady postawy – wywiad, badanie, rtg. 5. Bóle kręgosłupa - wywiad, badanie, rehabilitacja. Seminaria 1. Rehabilitacja neurologiczna I: rehabilitacja po urazach rdzenia, neuroplastyczność. 2. Podstawy kinezyterapii i fizjoterapii w rehabilitacji. 3. Rehabilitacja neurologiczna II: po urazach czaszkowo- mózgowych z zaburzeniami świadomości i bez, udarach, ICF. 4. Zespoły bólowe kręgosłupa – dyskopatia odcinka C i L. 5. Rehabilitacja wieku rozwojowego- opóźnienie rozwoju, mózgowe porażenie dziecięce, skoliozy
Opis wykładów 1. Polska szkoła rehabilitacji. Ogólnoustrojowe konsekwencje bezruchu po urazach ośrodkowego układu nerwowego, udarach i urazach wielonarządowych. Metody postępowania rehabilitacyjnego. Fizjoterapia. Sprzęt i urządzenia specjalistyczne w rehabilitacji. 2. Mózgowe porażenie dziecięce. Plastyczność mózgu. Metody usprawniania i leczenia spastyczności. Wyposażenie rehabilitacyjne, zaopatrzenie ortopedyczne. 3. Wady postawy wieku rozwojowego, statyka ciała, rozpoznanie, urządzenia pomiarowe, profilaktyka i rehabilitacja. Boczne skrzywienia kręgosłupa - metody leczenia i ocena wyników terapii. 4. Wrodzone deformacje kręgosłupa, diagnostyka, postępowanie przed i pooperacyjne. 5. Amputacje kończyn, rehabilitacja kikuta, zaopatrzenie ortopedyczne, protezy, ortozy, zaopatrzenie rehabilitacyjne. Opis treści i aspektów merytorycznych: Rehabilitacja, Fizjoterapia, Fizykoterapia, Kinezyterapia, Terapia zajęciowa. Definicja i fizjologiczne podstawy rehabilitacji, kompleksowość rehabilitacji, środki oddziaływania w rehabilitacji, uwarunkowania skuteczności i przeszkody w rehabilitacji, postępowanie rehabilitacyjne i profilaktyka, sprzęt rehabilitacyjny, pomoce ortopedyczne, protezy, ortozy, sprzęt pomocniczy w usprawnianiu osób niepełnosprawnych, specyfika postępowania rehabilitacyjnego u osób z dysfunkcjami układu ruchu, fizjoterapia i jej specyfika w: neurologii, kardiologii, pulmonologii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, fizjoterapia u osób z zaburzeniami i uszkodzeniami w obrębie układu nerwowego, zasady postępowania fizjoterapeutycznego u osób ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśni, usprawnianie osób z chorobami naczyniowymi centralnego układu nerwowego, usprawnianie osób z chorobami przewlekle postępującymi, warunki doboru skojarzonej terapii p/bólowej, definicje, podziały, charakterystyka skrzywień kręgosłupa i wad postawy, ruch i postawa ciała, regulacja napięcia mięśniowego, skutki przerwania ciągłości rdzenia kręgowego, wyzwalanie ruchów dowolnych, czynność ośrodkowego układu nerwowego, neuromatrix sieci neuronalne, plastyczność mózgu.
Cel kształceniaStudent powinien nabyć wiedzę z zakresu podstaw rehabilitacji. Student powinien zapoznać się z definicją, założeniami i metodologią Polskiej Szkoły Rehabilitacji. Student powinien zapoznać się z tematyką fizjoterapii i zaopatrzenia ortopedycznego oraz powinien znać i rozumieć zasady kierowania pacjenta na rehabilitację. Student powinien umieć dokonać oceny i przeprowadzić badanie funkcjonalne pacjenta w Oddziale Rehabilitacji.
Literatura podstawowa1) Kowalski I.M. , Wady postawy. Skrzywienia kręgosłupa. W: Medycyna rodzinna (red.) Latkowski J.B., Lukas W., Godycki-Ćwirko M. , t. wyd. III, PZWL, 2017, s. 570-587 2) Kwolek A. (red.), Rehabilitacja medyczna, Wyd. Med. Urban & Partner, 2003 3) Kwolek A. (red.), Rehabilitacja medyczna, Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław , 2013 4) Kowalski I.M., Hurło L., Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. , UWM, Olsztyn , 2001,2003 5) Marciniak W., Szulc A. (red.): , Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. , PZWL, Warszawa , 2003 6) Lennon S., Stokes M. (red.): , Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej, Elsevier Urban & Partner, 2010 7) Śliwiński Z., Sieroń A. (red.): , Wielka Fizjoterapia, Elsevier Urban & Partner, 2014
Literatura uzupełniająca1) , Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, , 2007-2019 2) , Czasopismo: Rehabilitacja praktyczna, , 2007-2019 3) , Czasopismo: Fizjoterapia Polska, , 2007-2019 4) , Czasopismo: Fizjoterapia., , 2007-2019 5) , Czasopismo: Postępy Rehabilitacji., , 2007-2019 6) , Czasopismo: Rehabilitacja Medyczna, , 2007-2019 7) Dobosiewicz K., Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa., Wyd. ŚAM., 1997 8) Dega W., Malinowska K., Rehabilitacja medyczna, Wyd. PZWL., 1994 9) Droszcz W., Diagnostyka i terapia, Wyd. CMKP, 1990 10) Garrison S.J., Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej, Wyd. PZWL, 1997 11) Grochmal S., Neurofizjologiczne podstawy usprawniania ruchowego., Wyd. PZWL, 1992 12) Kowalski I.M., Lewandowski R. (red.):, Rehabilitacja dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia., Wyd. W Sz R DZ A., 2001 13) Kowalski I.M., Lewandowski R. (red.):, Rehabilitacja pediatryczna – wybrane zagadnienia, Wyd. WSRDA, 2003 14) Kutzner-Kozińska M., Postawa ciała, jej wady i sposoby korekcji., Wyd. AWF, 1990 15) Tecklin J.S., Fizjoterapia pediatryczna, Wyd. PZWL, 1996
Uwagi-