Socjologia medycyny

Sociology of Medicine

2022Z

Kod przedmiotu48SJ-SOCM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Antonina Ostrowska, Socjologia medycyny. Podejmowane problemy. Kategorie analizy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009; , IFIS PAN, 2009 2) Jarosław Barański, Włodzimierz Piątkowski, Zdrowie i choroba: Wybrane problemy socjologii medycyny, ATUT, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi