Transplantologia

Transplantology

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-TRANS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Więcek A. Nieszporek T., Choroby nerek. Kompedium., PZWL, 2019 2) Durlik M. Rowiński W., Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządów unaczynionych., Fundacja Zjednoczeni dla Transplantacji, w: www.p-t-t.org/recommendations/getFile/idf/40., 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi