Urologia

Urology

2024Z

Kod przedmiotu48SJ-URO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tomasz Drewa, Kajetan Juszczak, Urologia. Ilustrowany podręcznik dla studentów i stażystów, PZWL, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi