Wielodyscyplinarne nauczanie modułowe 2/2

Integrated Modular Training 2/2

2024L

Kod przedmiotu48SJ-WNM22
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi