Wybrany przedmiot kliniczny

Elective clinical course

2026L

Kod przedmiotu48SJ-WPK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Kawalec, R. Grenda, H. Ziółkowska, Pediatria, t. 1, 2, PZWL, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi