Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 3/4

Integrated and Interdisciplinary Training 3/4

2023L

Kod przedmiotu48SJ-ZNI3
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krystyna de Walden-Gałuszko,, Psychoonkologia., Biblioteka Psychiatrii Polskiej., 2000 2) Krystyna de Walden-Gałuszko,, Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Lekarskie PZWL ,, 2011 3) M. Dorfmüller, H. Dietzfelbinger,, Psychoonkologia. Diagnostyka - Metody terapeutyczne, Elsevier., 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi