Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 4/4

Integrated and Interdisciplinary Training 4/4

2024Z

Kod przedmiotu48SJ-ZNI4
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B.Solnica, 1) Solnica B., 2013r., "Diagnostyka laboratoryjna", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2) Kumar P., Clark M., 2011, "Diagnostyka i terapia w praktyce lekarskiej", wyd. Elsevier, 3) Neumeister B., Besenthal I., 2013r., "Diagnostyka laboratoryjna", wyd. Elsevier, PZWL, 2013 2) L.Kalinowski, Przypadki laboratoryjno-kliniczne w medycynie praktycznej, t. 1, MedPharm, 2017, s. 191
Literatura uzupełniająca
Uwagi