Zintegrowane Nauczanie Problemowe 1/5

Problem Based Learning 1/5

2021Z

Kod przedmiotu48SJ-ZNP15
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanatomia człowieka, biologia lekarska, embriologia, etyka
Wymagania wstępneStudenci przystępujący do przedmiotu Zintegrowane Nauczanie Problemowe powinni posiadać podstawową wiedzę z anatomii, biologii lekarskiej, embriologii i etyki.
Opis ćwiczeńHolistyczny charakter pracy lekarza z pacjentem. Zasady profesjonalizmu zawodu lekarza (tajemnica lekarska, właściwy wygląd i postawa studenta, mowa ciała). Podstawy prawidłowej komunikacji z pacjentem.,
Opis wykładówWprowadzenie do przedmiotu: holistyczny charakter pracy lekarza z pacjentem, profesjonalizm w zawodzie lekarza, komunikacja z pacjentem.
Cel kształceniaStudent powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Oddziale Klinicznym. Rozwijanie zdolności komunikacji w grupie i z pacjentem. Zapoznanie studenta z holistycznym charakterem pracy lekarza z pacjentem oraz zasadami profesjonalizmu zawodu lekarza.
Literatura podstawowa1) Berkel von Henk, Scherpbier A., Hillen H., , Vleuten van der Cees.: Lessons from Problem-based Learning. , Wyd. Oxford University Press, 2010 2) Grave de Willem, Moust J., Hommes J., The role of the tutor in a problem based learning curriculum., Wyd. Department of Educational Development & Research, Maastricht , 2010 3) Kiwerski J., Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa , 2007 4) Kowalski I.M., Hurło L., Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym, UWM, Olsztyn , 2001, 2003 5) Kowalski I.M., Lewandowski R. (red.), Rehabilitacja pediatryczna – wybrane zagadnienia. , WSRDA, Olsztyn, 2003 6) Latkowski J.B., Lukas W. (red.): , Medycyna rodzinna, PZWL, wyd. II, Warszawa , 2009 7) Kwolek A. (red.), Rehabilitacja medyczna. , Wyd. Med. Urban i Partner, 2011 8) Kowalski I.M., Lewandowski R. (red), Rehabilitacja dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia, WSRDA, Olsztyn , 2001
Literatura uzupełniająca1) , Czasopismo: Polish Annals of Medicine , , 2007-2017
UwagiWprowadzenie do relacji lekarz-pacjent